Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 mei 2017

380 kV verbinding blijft boven de grond

De Provincie is tot een akkoord gekomen over de realisatie van de 380 kV verbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. De minister van Economische Zaken heeft besloten dat de bekabeling boven de grond zal blijven, ondanks de gevolgen voor het natuurgebied. Als compensatie krijgt het gebied ruim 19 miljoen euro. Hoewel D66 liever de bescherming van het landschap had gehad, kunnen we wel leven met dit besluit.

De 380 kV hoogspanningsverbinding wil de bestaande verbinding (220 kV) tussen de hoogspanningsstations van Eemshaven en Vierverlaten vervangen. Door de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, maken we steeds vaker gebruik van duurzaam opgewekte stroom. Om een betere en betrouwbare aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit te realiseren is deze nieuwe 380 kV-verbinding nodig.

Het traject van de 380 kV-verbinding wijkt op een aantal plekken af van de bestaande 220 kV-verbinding. De nieuwe verbinding zal door het Reitdiepgebied en Middag Humsterland lopen waardoor weidevogelgebieden en natuurgebieden worden aangetast. De Provincie en betrokken gemeenten hadden daarom de voorkeur om een deel van het tracé ondergronds te laten verlopen. Helaas heeft de Tweede Kamer besloten dat het gehele traject van Eemshaven naar Vierverlaten bovengronds zal zijn.

Statenlid Henri Schijf: ‘Overleg heeft geleid tot een ruimhartige compensatie. We zijn daar niet mee tevreden, omdat we veel liever hadden gezien dat een deel van het 380kV traject ondergronds verliep ter bescherming van het landschap. We kunnen wel met deze besluitvorming leven, omdat de compensatie van €19,6 miljoen (inclusief €2,5 miljoen provinciale co-financiering) ruimhartig is om de benodigde investeringen te kunnen doen voor de natuur, cultuurhistorie en het landschap.’