Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juni 2017

Onafhankelijk onderzoek bodemvervuiling COA-terrein

Woensdag 31 mei is er tijdens de Statenvergadering gesproken over de bodemvervuiling van het COA terrein. Meerdere (oud-)medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Ter Apel zijn langdurig ziek, wat mogelijk is veroorzaakt door de bodemverontreiniging van het COA-terrein. Er komt een onafhankelijk onderzoek en de centrale vraag is welke rol de Provincie Groningen hierin gaat spelen.

De causale relatie tussen de bodemverontreiniging en de ziekteverschijnselen is nog niet vastgesteld. Dit veroorzaakt wantrouwen bij het COA-personeel en betrokkenen. Dit wantrouwen zit diep omdat er geen erkenning is voor de mogelijke oorzaak van de medische problemen. Een onafhankelijk onderzoek kan dit wantrouwen wegnemen, maar dan blijft het wel de vraag hoe onafhankelijk en gedegen het onderzoek eigenlijk is. Wat zal de formulering van de opdracht, de opzet, de begeleiding en de aansturing van het onderzoek zijn?

Naar aanleiding van het gebrek aan vertrouwen in een onafhankelijk COA-onderzoek zijn er vragen gesteld over de rol van de Provincie Groningen in dit onderzoek. In de wet bodembescherming heeft de provincie niet de bevoegdheid om eigenstandig in te grijpen en de verantwoordelijkheid over te nemen. Dit zou naar de mening van D66 ook principieel onjuist zijn. Het COA is immers eigenaar van de grond en daarmee verantwoordelijk voor het terrein. Het is COA die ook de werkgever is en daarmee verantwoordelijk voor haar medewerkers. Maar dit ontslaat de provincie niet van haar verantwoordelijkheid.

D66 Statenlid Henri Schijf: ‘Dit College neemt het initiatief en haar verantwoordelijkheid. Want hoewel de Provincie allerlei dingen niet heeft gedaan: ze heeft geen kernkoppen geplaatst, geen chemisch afval gedumpt en is ook geen eigenaar van de grond, is zij wel direct in gesprek gegaan met het bestuur van COA Noord.’

De verantwoordelijkheid ligt dus bij het COA, maar de Provincie blijft wel een belangrijke rol spelen in dit proces. Daarom heeft Henri Schijf namens D66 gevraagd aan Gedeputeerde Homan wat de opdracht precies is en op welke wijze de Provincie hierin participeert. Gaat het om een bodemonderzoek, een stralingsonderzoek, een gezondheidsonderzoek of een bloedonderzoek? Alleen wanneer de resultaten en de opzet van het onderzoek duidelijk, transparant en onafhankelijk zijn kan het vertrouwen weer teruggewonnen worden.