Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 november 2017

Gebiedsregisseurs: teleurgesteld maar zeker ook optimistisch

De Provincie gaf Gerard Kremer (Voorzitter MKB-Noord) en Bert Middel (Dijkgraaf Noorderzijlvest) de opdracht om als gebiedsregisseurs de kar te trekken bij de veranderingen in de sociale werkvoorziening en de bestrijding van de werkloosheid in Oost-Groningen.

Afgelopen week gaven zij een stand van zaken en terugkoppeling aan de Statenleden. Ze zijn teleurgesteld in de uitkomst van het Akkoord van Westerlee. De conclusie luidt dat hechte samenwerking met één werkbedrijf in Oost-Groningen onmogelijk is. Daardoor is de regio negen van de achttien miljoen euro, die door het Rijk beschikbaar was gesteld, misgelopen. Extra zuur is het dat van die negen miljoen euro nog btw moet worden betaald.

Dijkgraaf Middel stelde: ‘Er mankeert nogal wat aan de bestuurskracht in Oost-Groningen. Al decennialang is daar veel gedoe over de hoofden van Oost-Groningers. De wil is er wel maar op de een of andere manier lukt het niet.’

De vijf gronden waar het volgens de gebiedsregisseurs over moet gaan:

  1. Werk voor mensen met een arbeidsbeperking; de zogenaamde beschermde werkplekken.
  2. De potentie zit in het MKB; de grootste sector in onze provincie.
  3. Onderwijs: Kijk naar MBO in samenwerking met MKB. De overheid moet faciliteren bij plekken waar ondernemers, studenten en docenten samenkomen. Vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Inmiddels zijn de eerste innovatiewerkplaatsen, waar alles bij elkaar komt een feit. Hopelijk zorgt voldoende technische arbeidskracht voor een kansrijker, sterker MKB, waardoor er ook meer ruimte is voor talenten die nu wegtrekken.
  4. Bestuurskracht.
  5. Trots ontbreekt.

Voor D66 eens te meer een reden het belang van vraaggericht onderwijs te onderstrepen. De groei van het MKB wordt geremd doordat er een tekort is aan goed opgeleide mensen. Vreemd met de werkloosheidscijfers in Oost-Groningen? Ja, het lijkt een contradictie, maar dat is het niet. Het bijeenbrengen van leerlingen-docenten én werkgevers zorgt ervoor dat mensen specifiek opgeleid worden voor de behoefte van het MKB.

De gebiedsregisseurs waren van mening dat de provincie blijvend moet inzetten op versterking en innovatie van het MKB in plaats van nieuwe bedrijven naar Groningen te halen.

Met respect voor de conclusie van de gebiedsregisseurs stelt statenlid Kruize: ‘Natuurlijk moet de provincie hierop blijven inzetten. Dat is waar D66 voor heeft gestaan, nu voor staat en blijft staan in de toekomst! Echter, het aantrekken van nieuwe – innovatieve – bedrijven moet tegelijkertijd krachtig doorgaan. Het één sluit het ander immers niet uit en zal elkaar in de toekomst juist versterken.’