Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 januari 2018

Groningen@Work werpt zijn vruchten af

Afgelopen week stond de voortgang van Groningen@Work op de agenda van de commissie MEE (Mobiliteit, Economie en Energie). De missie van dit programma is het stimuleren van werkgelegenheid en het terugdringen van werkeloosheid. Het voorgestane innovatieve en duurzame MKB beleid heeft nu al vruchten afgeworpen.

Groningen@Work is een programma om de provincie Groningen economisch te versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het richt zich primair op het MKB, waarbij het accent ligt op het verduurzamen van de (chemische) industrie en het benutten van kansen in de digitalisering. Er wordt onder meer ingezet op healthy ageing en energie.

Voorafgaand de commissie MEE werd een presentatie verzorgd waarbij ondernemers en organisaties die aan het programma deelnemen korte presentaties gaven over wat deelname hen, maar vooral ook hun werknemers heeft opgeleverd.

Het door dit College ingezette beleid is vraaggestuurd en onderscheidt zich in drie hoofdlijnen:

  1. Innovatief & Groen Groningen: hierin staan digitalisering, verduurzaming industrie, stimuleren van innovatieve technologiebedrijven centraal.
  2. Werkend Groningen: Dit gaat over hoe opleidingen dichter bij de vraag worden gebracht, via meester-gezel trajecten.
  3. Aantrekkelijk Groningen: deze hoofdlijn gaat uit van de behoefte van het MKB, waardoor bijvoorbeeld de NOM het investeringsbeleid heeft verruimd en er kredietunies zijn opgericht om het een en ander mogelijk te maken.

Op dit moment hebben de twee miljoen aan investeringen geresulteerd in zes tot acht miljoen aan private investeringen. Dit resulteerde in 375 extra banen. Vanaf 2016 is de werkeloosheid gedaald met zo’n 2,5%. Naar verwachting zal voortzetting de komende jaren 1700 banen opleveren.

Statenlid Kruize: ‘Deze voortgangsrapportage geeft aan dat we vol op koers liggen, op volle kracht vooruit kunnen gaan, op eigen kracht en mét elkaar: TopDutch dus!’ Bianca Kruize is verheugd over de tot nu toe behaalde resultaten waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan het dichterbij elkaar brengen van opleidingen en wat er nodig is. Dit creëert kansen in de hele Provincie Groningen.

Wilt u meer weten over het programma? Kijk dan eens op de website: groningenatwork.com of via twitter @Groningenatwork