Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

Presentatie nieuw schadeprotocol

Gisteren, woensdag 31 januari, is het lange verwachte schadeprotocol voor de aardbevingsschade gepresenteerd. In het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade komt de NAM verder op afstand te staan. De contouren van het aardbevingsgebied verdwijnen.

Ruim tien maanden heeft Groningen geen schadeprotocol gehad. Dit betekende dat nieuwe schademeldingen ten gevolge van de gaswinning niet zijn afgehandeld. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is vorig jaar uit de schadeafwikkeling gestapt. De NCG Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen) heeft zich toen sterk gemaakt om tot een nieuw schadeprotocol te komen. Tot dusver was dit niet gelukt vanwege de beoogde rol van de NAM. Al even geleden was duidelijk dat de gemeenten, provincie en maatschappelijke partijen de handen op elkaar hadden. Nu is er ook duidelijkheid van de minister, waarbij duidelijk is dat er vele wensen uit de regio worden overgenomen.

Het nieuwe schadeprotocol
De schades worden beoordeeld door een nieuwe Commissie Mijnbouwschade, die de taak van het CVW (Centrum Veilig Wonen) overneemt. Het CVW wordt hiermee een uitvoerende organisatie. De Commissie Mijnbouwschade is een tijdelijke oplossing. Er wordt een onafhankelijk schadefonds ingericht. In het nieuwe schadeprotocol is opgenomen dat de NAM op afstand komt te staan van deze commissie. Gedupeerden met aardbevingsschade komen daardoor niet meer in aanraking met de NAM. De financiële vergoeding van de schade blijft verhaald worden bij de NAM.

D66 Statenlid Tim Zwertbroek: ‘Onze fractie is zeer verheugd dat de NAM daadwerkelijk op afstand kom te staan. Daarnaast zijn wij erg blij dat iedereen in aanmerking komt voor herstel van schade. Ongeacht of je nu in Loppersum, het Oldambt of de Stad woont.’

Schadevergoeding voor iedereen
In het nieuwe schadeprotocol staat ook dat de contouren van tafel gaan. Dat houdt in dat een gedeputeerde in aanmerking komt voor een schadevergoeding zodra er een verband is tussen schade en een beweging in de grond. Als dat het geval is, wordt het bewijsvermoeden toegepast en wordt er vanuit gegaan dat de ontstane schade komt door de gaswinning. Gevolg hiervan is dat er niet meer met grenzen wordt gedacht, maar dat alle mensen die last hebben van schade grote kans maken op herstel en vergoeding.

D66 Tweede Kamerlid Rob Jetten: ‘D66 wil dat minister Wiebes nu snel aan de slag gaat. Groningers met schade aan hun huis hebben al veel te lang moeten wachten op een goede afhandeling van de schade aan hun huis door aardbevingen. Alle Groningers moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Schade moet snel en ruimhartig worden vergoed. De afronding van dit schadeprotocol is nu een eerste stap vooruit. Nu deze stap is gezet, richten we onze blik op de toekomst. Huizen moeten worden versterkt en de gaswinning moet worden terug gedrongen, zodat Groningers zich weer veilig voelen in hun eigen huis.’

Lees hier het nieuwe schadeprotocol.