Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 februari 2018

Betrek Groningers bij de Groninger natuur

D66 Statenlid Geert Kamminga heeft afgelopen woensdag (31 januari) met succes een motie ingediend om een digitaal platform in te richten om inwoners beter te informeren over de Groninger natuur en het landschap. Deze motie is unaniem aangenomen door de Provinciale Staten.

De motie “Betrek Groningers bij de Groninger Natuur” werd ingediend naar aanleiding van de ruim 500 reacties van Groningers op stellingen over natuur en landschap op het discussieplatform Kies voor Groningen.

Statenlid Kamminga: ‘Die 500 reacties tonen de betrokkenheid van veel Groningers bij de natuur en het landschap. Veel Groningers maken zich zorgen over de biodiversiteit. Ze zien de bijen, de insecten en de vogels verdwijnen. En ook karakteristieke landschappen, zoals de houtsingels in het Westerkwartier of de waterlopen in het MiddagHumsterland, staan onder druk.’

De typerende aspecten van de Groninger natuur worden door veel Groningers bijzonder hoog gewaardeerd. Daarom vindt D66 het ook belangrijk dat er vol ingezet wordt op natuur- en landschapsbeheer om de biodiversiteit en landschappen te beschermen.

‘De overheid kan dat beheer niet alleen doen.’ Zegt Geert Kamminga. ‘Tot nu toe is de informatie over onze natuur, natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer allemaal versnipperd over verschillende organisaties en daarmee verschillende websites. Met het digitale platform wil D66 bereiken dat inwoners van de provincie Groningen een centrale online plek hebben waar ze informatie en actuele ontwikkelingen kunnen vinden. Door de informatievoorziening beter te organiseren kunnen we de betrokkenheid van Groningers bij de natuur en het beheer ervan vergroten.’

Tijdens een interview op radio Noord heeft Kamminga verder toegelicht wat het plan van een digitaal platform precies inhoud. Luister hier het fragment (van 18.28 tot 22.10) na.