Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 februari 2018

D66 bereidt zich voor op PS verkiezingen 2019

2018 staat in het teken van de verschillende gemeenteraadsverkiezingen in onze provincie: 21 maart en 21 november. Maar in het voorjaar van 2019 zijn er ook weer Provinciale Statenverkiezingen. Tijdens de Algemene Regiovergadering van 6 februari is vastgesteld dat D66 wederom mee doet aan deze verkiezingen. 

‘Deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen vergt een goede voorbereiding.’ Aldus bestuursvoorzitter Thomas Ietswaart. ‘Door het vaststellen van de procedure en de tijdslijn kunnen we potentiële kandidaten zo goed mogelijk voorbereiden op een eventueel Statenlidmaatschap. Voor de zomer zullen we onze lijsttrekker kiezen en in augustus zullen we de kandidaatstelling voor de overige kandidaten openen.’

Met de voorbereidingen van de PS verkiezingen in maart 2019 komen ook vragen naar voren als “wat doet een Statenlid eigenlijk?” en “wat heeft D66 de afgelopen jaren gedaan?”. Om een indicatie te geven wat D66 de afgelopen periode in de Staten heeft bereikt, heeft de huidige fractie een tussenrapportage opgesteld.

Tussenrapportage
D66 heeft zich ingezet om gezamenlijk te werken aan een verdere verlaging van de gaswinning en een aansturing op een efficiëntere uitvoering van de energieplannen. We hebben de energietransitie hoog in ons vaandel en gebruiken dat als uitgangspunt voor veel van onze realisaties. Zo is er op initiatief van D66 geïnvesteerd in elektrische bussen en is er een pilot uitgevoerd met de nachttrein Groningen – Amsterdam. We hebben het ook voor elkaar gekregen dat de provincie heeft geïnvesteerd in de langste én duurzaamste fietsbrug van Europa.

Henri Schijf, fractievoorzitter: ‘We hebben veel van onze programmapunten kunnen realiseren. Door de gezamenlijke inzet van de fractie en onze gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk hebben we veel kunnen bereiken op het gebied van OV, fiets en cultuur. Maar onze aandacht ging ook naar werkgelegenheid, leefbaarheid en landbouw. Op veel thema’s hebben we onze groene D66-stempel kunnen drukken. Er is nog genoeg te doen en hopen dit te kunnen continueren in de volgende Statenperiode.’

Lees hier de volledige tussenrapportage.