Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 april 2018

Kandidaatstelling en verkiezing van de lijsttrekker PS2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. D66 doet mee aan deze verkiezingen: Deelnamebesluit. Daar hebben we wel een lijsstrekker voor nodig. Vanaf zaterdag 21 april is de kandidaatstelling van lijstrekker opengesteld. De kandidaatstellingsperiode sluit een maand later op maandag 21 mei. Wil je lijstrekker worden? Maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier voor kandidaat-lijstrekkers.

Op 6 februari 2018 is er tijdens de ledenvergadering (ARV) de spelregels voor de verkiezingen vastgesteld. Kandidaat-lijsttrekkers dienen hun kandidatuur te vergezellen van ondersteuningsverklaringen van 50 leden. De formulieren voor de ondersteuningsverklaringen vind je hier: Ondersteuningsverklaringen kandidaat-lijsttrekker.

Op woensdag 23 mei organiseren we een avond waarop kandidaat-lijstrekkers zich aan de leden kunnen presenteren. In een persoonlijk bericht krijg je meer informatie over deze avond. Vervolgens kunnen alle Groningse D66-leden stemmen op hun D66-lijstrekkerskandidaat van 2 juni tot 16 juni. Het stemmen gaat via e-voting.

Tijdpad verkiezing lijsttrekker:

Zaterdag 21 apr. Opening kandidaatstelling lijsttrekker
Maandag 21 mei Sluiting kandidaatstelling lijsttrekker
Woensdag 23 mei Presentatie kandidaat-lijsttrekker
Zaterdag 2 juni Opening digitale stemming lijsttrekker
Zaterdag 16 juni Sluiting digitale stemming lijsttrekker
Maandag 18 juni Bekendmaking uitslag

 

Tijdpad verkiezing overige kandidaten:

Zaterdag 4 aug. Opening kandidaatstelling overige kandidaten
Zaterdag 8 sept. Sluiting kandidaatstelling overige kandidaten
Zaterdag 29 sept. Bekendmaken lijst advies aan kandidaten
Zaterdag 6 okt. Publicatie advieslijst
Zondag 7 okt. Opening digitale stemming overige kandidaten
Zondag 21 okt. Sluiting digitale stemming overige kandidaten