Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

D66: Blijven werken aan een veilig Groningen

Onlangs zijn de regionale overheden en maatschappelijke organisaties opgestapt van de onderhandelingstafel met minister Wiebes van Economische Zaken. Deze onderhandelingstafel sprak over de lopende versterkingsaanpak, de inzet en de afspraken die de gemeenten en de provincie gezamenlijk nastreven.

Het college van Gedeputeerde Staten geeft aan dat de veiligheid van de Groningers op de eerste plaats staat. ‘De veiligheid van onze inwoners is in gevaar gebracht door het eenzijdig opschorten van een groot deel van de lopende versterkingsaanpak door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Er zijn feitelijk geen nieuwe inzichten en er zijn ook geen nieuwe afspraken in het Meerjarenprogramma vastgelegd. Dit schaad het al broze vertrouwen nog verder.’ Aldus Gedeputeerde Staten.

De D66 Statenfractie steunt de lijn van Gedeputeerde Staten volledig. De Groningers moeten kunnen rekenen op veiligheid, duidelijkheid en een betrouwbare overheid. Door de eenzijdige stap van de minister hebben de regionale overheden en maatschappelijke partners zich terecht terug getrokken van de onderhandelingstafel. Dit protest moet een duidelijk signaal zijn want de inwoners van onze provincie, hun veiligheid en een duurzame toekomst moet centraal staan.

De Statenfractie van D66 hoopt dat de overheden, maatschappelijke organisaties en de minister weer snel constructief om tafel gaan om het probleem op te lossen. Want we hebben niets aan een conflictmodel, dat doet geen enkel recht aan de grote problemen waar onze inwoners mee te kampen hebben als gevolg van de mijnbouw. Het gezamenlijk koersen op een ambitieuze meerjarige aanpak blijft het streven. Want pas als deze stap is gezet kunnen we ook concreet aan de slag met het toekomstperspectief voor Groningen. Zo kunnen de verschillende transities die Groningen zal moeten doorgaan ook plaatsvinden.

De D66 Statenfractie zal het proces inzake de versterkingsopgave kritisch volgen en constructief blijven werken aan oplossingen waar de Groningers het volste recht op hebben. Want de veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economische draagkracht van onze provincie moet het doel van alle betrokken partijen zijn.