Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Algemene Beschouwingen en een zomergroet

Het politieke jaar is bijna ten einde. Dat betekent dat we met de Algemene Beschouwingen even terugblikken op het afgelopen jaar, maar vooral kijken naar wat we de komende periode nog willen bereiken. We hebben zorgen over onder andere de versterkingsopgave, maar zien ook vele initiatieven ten goede van onze provincie.

Het moge duidelijk zijn dat D66 de ontwikkelingen in de afgelopen tijd omtrent de versterkingsoperatie zeer betreurt. Het zette ons keihard in de achteruit en legde een zware hypotheek op het vertrouwen van de Groningers. Het was van het grootste belang dat toezeggingen aan onze inwoners ten volle zouden worden gehonoreerd. Ook al weten we dat de uitvoering veel tijd zal kosten. Het ziet er naar uit dat gedane toezeggingen niet eenzijdig zullen worden opgezegd.

Dit onderwerp is reeds besproken in de Ministerraad: er zal gelukkig aan de gewekte verwachtingen en gedane toezeggingen worden voldaan. In heel veel gevallen zal het gesprek met de bewoner/eigenaar opnieuw worden opgepakt. Hopelijk zal het lukken het vertrouwen als het gaat om de versterkingsoperatie enigszins te herstellen. Dat er plotseling geheel andere cijfers worden genoemd als het gaat om de te versterken woningen is een puzzel en een onderwerp voor de komende tijd.

Transities
De voorjaarsnota geeft drie transities aan. Een demografische verandering waarin krimp, groei en ruimtelijke kwaliteit met elkaar verbonden zijn. De energietransitie waarin bijna dagelijks nieuwe initiatieven en innovaties plaatsvinden. En een economische transitie, waarin een verandering in werkgelegenheid en de vergroening van de chemie Groningen tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat maakt.

We merken dat de energietransitie zich bevindt in een stroomversnelling. Indrukwekkend als je kijkt naar het aantal zonneparken, waarbij er al zeventien vergunningen zijn verleend. Deze ontwikkeling is bijna niet meer bij te houden. Wat zou het mooi zijn als de opbrengsten zoveel mogelijk bij de inwoners terecht komen. We zien op dit moment al een sterke groei van dorpscoöperaties. Een gewenst beeld omdat we de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen alleen met elkaar kunnen realiseren.

Het Nieuwe Doen
D66 blijft het College oproepen om vaart te maken met het creëren van perspectief voor Groningen. Het College heeft de regierol en moet deze ook invullen. Er is bijvoorbeeld een groot tekort aan technisch personeel voor de energietransitie. Van MBO tot WO. Die werkgelegenheid moet aangepakt worden in samenwerking met scholen, gemeenten en bedrijven.

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen is een onderneming waarbij veel Groningers met enorme inzet en enthousiasme hebben besloten om vanuit eigen kracht het initiatief te nemen om de wereld een stukje mooier te maken te beginnen in hun eigen directe omgeving. Zo is het Tineke Breiderhuis in Stadskanaal een hospice dat dankzij het Nieuwe Doen haar deuren heeft kunnen openen.

Een warme zomergroet
Van zorgen naar doen. Daarmee willen we de zomer graag in. Niet alleen piekeren over wat er niet goed gaat, maar ook aan de slag met onze uitdagingen. Dat verwachten we niet alleen van onze mede-Groningers, maar dat verwachten we ook van de politiek. We nemen nu even vakantie, maar blijven ons op allerlei manieren inzetten voor een veilig, innovatief en duurzaam Groningen.