Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 september 2018

Energietransitie begint van onderop

Afgelopen woensdag 12 september ging D66 mee op veldexcursie met de Groninger Energie Koepel (GrEK). We bezochten het zonnepark Vierverlaten en het zonnedak in Garnwerd. Beide locaties maakten wederom glashelder dat initiatieven van Groningers zelf hard nodig zijn voor het realiseren van de energietransitie in onze provincie.

Het zonnepark Vierverlaten ligt op een braakliggend bedrijfsterrein in Hoogkerk. Met de ruim 7000 zonnepanelen (en enkele schapen) is dit collectieve zonnepark er voor Groningers. Je kunt zelf een paneel aanschaffen en uitzoeken. Daarmee investeer je in groene stroom, maar ook in je eigen portemonnee gezien het rendement gunstiger is dan spaargeld op de bank.

Groene energie voor alle Groningers
De Groninger Energie Koepel (GrEK) helpt lokale initiatieven bij het opwekken van hernieuwbare energie. Ze ondersteunt in het delen van kennis en informatie, maar denkt ook mee in kansen en mogelijkheden. Het zonnedak in Garnwerd is een mooi voorbeeld daarvan. Dertig inwoners hebben in totaal 240 zonnepanelen op het dak van een lokale ondernemer gelegd.

Het opwekken van groene energie is in de hele provincie mogelijk. Wat opvalt is dat het aantal initiatieven in het aardbevingsgebied flink groter is dan het aantal initiatieven in de rest van de provincie. Dat ligt deels aan het feit dat er meer subsidies beschikbaar worden gesteld voor dergelijke initiatieven in het aardbevingsgebied. Maar ook de noodzaak van de energietransitie wordt in die regio sterker gevoeld. D66 Statenlid Kruize: “Juist in Provinciale Staten moeten we ervoor waken dat de noodzakelijke energietransitie in de hele provincie haar beslag krijgt. Mogelijkheden te over, dus er ligt, ook voor provinciale bestuurders, nog een mooie uitdaging.”