Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 oktober 2018

D66-Groningers: Minder gaswinning en meer versterking

D66’ers uit de provincie Groningen hebben op het landelijke D66 partijcongres van zaterdag 6 oktober drie moties ingediend met betrekking tot de gaswinning. Hierin roepen we de Tweede Kamerfractie van onze partij op tot een snellere afbouw van de gaswinning tot 12,4 miljard, het onverwijld ter hand nemen van de versterkingsopgave en het beschermen van de rechten van het kind in het gebied.

De moties komen op het moment dat belanghebbenden een zienswijze op het gasbesluit van minister Wiebes kunnen indienen. De minister stelt voor om van oktober 2018 tot 2019 19,4 miljard gas te winnen uit het Groningen-veld. Onder andere lijsttrekker van D66 in het Hogeland Rolf Prummel is het daar niet mee eens: ‘De minister zou moeten besluiten tot verlaging van de gaswinning tot een veilige hoeveelheid, oftewel maximaal 12,4 miljard volgens het Staatstoezicht op de Mijnen. Zo lang dat niet gebeurt moet de versterkingsopgave onverwijld ter hand worden genomen. Het totale gebrek aan voortgang in de versterkingsopgave en gebrek aan snelheid in de schadeafhandeling is onacceptabel.’

‘Ik begrijp de oproep heel goed,’ aldus tweede kamer fractievoorzitter Rob Jetten. ‘De Tweede Kamerfractie van D66 zet zich in voor een snelle en ruimhartige schade-afhandeling, tempo met de versterkingsoperatie en nieuwe economische kansen voor de Groningers. Alle inzet is nodig en we zien deze oproep dan ook als steun in rug voor onze inzet in de Tweede Kamer. De minister moet zijn afspraken nakomen en samen met de regio aan de slag.’

In een andere motie roepen we onze Tweede Kamerfractie op om zich in te spannen om de kinderrechten in het gebied te waarborgen en de regering op haar verantwoordelijkheden hierin aan te spreken. Zo zouden de belangen van het kind een afweging moeten krijgen in de besluiten die worden genomen over de gaswinning en het gebied. De regering is hiertoe verplicht omdat zij ondertekenaar is van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Tijdens het D66 congres van 6 oktober jongstleden zijn alle drie de moties aangenomen. De moties konden al op flinke steun rekenen van de leden uit de provincie Groningen en werd ook vanuit landelijk bijgestaan. De Tweede Kamer fractie van D66 zal zich nu hard moeten maken voor de gevraagde veranderingen.