Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Nedersaksisch erkend onderdeel van de Nederlandse taal

Op 10 oktober hebben het Rijk en regionale overheden een convenant getekend waarmee de Nedersaksische taal erkend wordt als ‘wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland’. Hiermee spraken de overheden af zich in te spannen om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren.

D66 Groningen is daar ontzettend blij mee. Statenlid Geert Kamminga: ‘D66 heeft zich de afgelopen jaren steeds weer ingezet om het Nedersaksisch, en daarmee het Gronings, te beschermen en te promoten. Daarvoor werden we ook sterk gemotiveerd door onze leden. Zo beschermden we het Gronings al via het provinciale cultuurbeleid met het “Centrum Groninger Taal en Cultuur”, een kenniscentrum voor de Groninger taal en cultuur. Met het afsluiten van het convenant is er nu eindelijk een afspraak gemaakt tussen de overheden om het Nedersaksisch serieus te beschermen en te stimuleren.’

Met het convenant wordt de samenwerking tussen de verschillende regio’s in Nederland en Duitsland bevordert, om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook wordt er vanaf nu jaarlijks een bijeenkomst over het Nedersaksisch op een streektaalfestival in de regio georganiseerd. Kamminga: ‘Dit is een hele mooie stap en het Gronings kan nu bijvoorbeeld ook een vak worden op scholen. Maar we zullen ook doorgaan om het Nedersaksisch erkend te krijgen onder deel III van het Europees Handvest voor minderheidstalen.’