Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 januari 2019

Stimuleer de energiecoöperaties met een ontwikkelfonds

D66 Groningen houdt van actieve burgerparticipatie en van slim samenwerken. En dit komt mooi samen in de coöperaties die verspreid over onze provincie werken en worden opgestart. Trots kunnen we zijn dat de gebiedscoöperatie Westerkwartier de Langmanprijs 2019 heeft gewonnen. De kennisrotonde over coöperaties, georganiseerd door D66 in Midden Groningen om informatie te delen, vinden we een zeer goed initiatief.

De gemeente Midden-Groningen valt onder het Nationaal Programma Groningen dat vanaf 2018 gelden ter beschikking kan stellen. Naast de reguliere provinciale fondsen, kan Nationaal Programma Groningen extra impulsen geven aan slim energie- en leefbaarheidsbeleid. Zo maken we Groningen klaar voor de toekomst. Nu investeren zodat we op termijn de vruchten kunnen plukken.Het Nationaal Programma Groningen is een programma die Groningers zelf vormgeven, gericht op economische versterking, de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie en duurzaamheid. Alle drie de richtlijnen, Groningse kracht en trots, Groningse natuur, energie en klimaat en Groningse economie en arbeidsmarkt hebben betrekking op een toekomst met meer en grotere coöperaties. D66 ondersteunt coöperaties omdat ze zijn gericht op toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke omgeving met voldoende voorzieningen. En anderen duurzame energieproductie ontwikkelen en innovatie stimuleren.

Urgentie voor energietransitie

De problematiek van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dat de urgentie voor een energietransitie voelbaar is. We kunnen, als Groningers, de omschakeling maken als we samen werken en slimme koppelingen tot stand brengen. D66 stelt voor om onze huizen te verwarmen met de restwarmte van de industrie, afvalstoffen van het ene bedrijf gebruiken als grondstoffen voor een ander bedrijf en in coöperatieverband het opwekken van duurzame energie van onderop organiseren. De provincie kan een belangrijke rol spelen in de financiering van duurzame energieprojecten. Op kleine schaal met coöperaties, of op grotere schaal voor warmtenetten voor wijken, dorpen en steden.

Actieve vergroening

D66 wil graag dat de provincie en ook het Rijk hun gronden zouden inzetten voor een duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld door middel van een coöperatie van en voor de inwoners van Groningen. Hiermee stimuleren we het bedrijfsleven en de industrie om actief te vergroenen. Om de CO2-voetafdruk te laten dalen, stelt D66 voor dat de provincie Groningen ondernemers, coöperaties en inwoners met collectieve plannen voor het opwekken van groene energie en het verminderen van energieverbruik worden geholpen. Dat kan door achtergestelde leningen beschikbaar te stellen aan lokale energiecoöperaties. Hiermee kunnen de coöperaties overeenkomsten sluiten met bijvoorbeeld eigenaren van asbest daken waarbij het dak wordt gesaneerd en zonnepanelen worden geplaatst. Als tegenprestatie krijgt de energiecoöperatie het recht dit dak vijftien jaar met zonnepanelen te exploiteren.

Ontwikkelfonds

We vinden ook dat de provincie geen bank is. Het is belangrijk om geld uit te geven aan zaken die nu en vooral in de toekomst nodig zijn in plaats van het op te potten. Wij zien het als groen en slim energiebeleid als er een grotere rol aan energiecoöperaties wordt gegeven. D66 stelt in haar verkiezingsprogramma voor de komende Statenverkiezingen voor om met een ontwikkelfonds het werk van energiecoöperaties te professionaliseren.

 

Door: Jurgen Elshof, Kandidaat-Statenlid, nummer 5.