Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

D66 Provincie Groningen steunt de roep om herstel Paddepoelsterbrug

Op 26 september voer een schip de Paddepoelsterbrug kapot en deze week kwam het nieuws naar buiten dat Rijkswaterstaat de brug misschien helemaal niet weer wil vervangen. Een mededeling waar de D66-fracties in de Gemeenteraad van Groningen en de Provinciale Staten van geschrokken zijn. Statenlid Tim Zwertbroek: “De provincie heeft geen rol als het gaat om het herstel van de Paddepoelsterbrug. Maar D66 steunt de roep om herstel van harte! De brug is onderdeel van een belangrijke fiets en wandelroute tussen Groningen en het noorden van onze provincie. Wij hopen dan ook dat er snel een oplossing komt voor de Paddepoelsterbrug.”

Tom Rustebiel, D66-raadslid in de stad, stelt dat de Paddepoelsterbrug misschien geen drukke autoverbinding is, maar het is wel de meest prettige fietsroute voor mensen die ten noorden van de stad wonen. “Een comfortabele (fiets)verbinding vanuit het Reitdiepdal is van groot lokaal en regionaal belang”, aldus Tom. De brug sluit direct aan op de nieuwe route door Park Selwerd naar het centrum en op de nieuwe doorsteek naar Zernike Campus over de Penningsdijk vanaf de Paddepoelsterweg. Ook is het een belangrijke recreatieve verbinding en een oude cultuurhistorische route. Het Pieterpad loopt eroverheen en wandelaars en fietsers die naar bijvoorbeeld het Reitdiepdal of het Hogeland willen vonden in de Paddepoelsterbrug een mooie, autoluwe en groene verbinding.

Tom: “Vele honderden betrokkenen hebben laten weten de brug terug te willen, want andere bruggen zijn minder fietsvriendelijk en betekenen omfietsen. We horen graag ook van het college welke alternatieve routes en oplossingen de gemeente in beeld heeft.” De gemeenteraadsfractie van D66 stelde afgelopen vrijdag vragen aan het college van B&W over het feit dat Rijkswaterstaat de brug misschien wel helemaal niet gaat vervangen, omdat het andere eisen zou stellen aan de bruggen aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De meeste bruggen richting Friesland zijn inmiddels vervangen voor hogere exemplaren.