Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 februari 2019

D66, CDA, CU en GL hebben vertrouwen in het College

Afgelopen woensdag is de samenwerking binnen de coalitie onder druk gezet. Het debat over de Zuidelijke Ringweg was emotioneel. Het vertrouwen binnen de coalitie heeft tijdens dat debat een flinke knauw gekregen. De afgelopen dagen hebben wij als coalitiepartijen in relatieve rust kunnen bespreken wat er afgelopen woensdag gebeurd is en wat voor ons belangrijk is. Daarbij zijn belangrijke overwegingen dat de huidige periode bijna op zijn eind loopt en we te maken hebben met een aantal belangrijke dossiers in Groningen waarin bestuurlijk stappen gezet moeten worden. Groningen is niet gebaat bij een bestuurlijke impasse.

Wij, CDA, D66, CU en GL geloven bovendien dat het zittende college in staat is om op een goede wijze zorg te dragen voor de opgave waar Groningen voor staat. Daarom kiezen wij ervoor onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Gezien de korte tijd die deze zittingsperiode nog rest en de uitdagingen waar Groningen voor staat spreken daarom de vier coalitiepartijen (CDA, D66, CU, GL) vertrouwen uit dat het College van Gedeputeerde Staten de periode kan vervolmaken.

Henri Schijf – fractievoorzitter D66

Robert de Wit – fractievoorzitter CDA

Rinze van der Born – fractievoorzitter ChristenUnie

Arjen Nolles – fractievoorzitter Groen Links