Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2019

Geef Artikel 1 van de Grondwet een prominente plek in het Provinciehuis

D66 Provincie Groningen wil dat artikel 1 van de Grondwet een prominente plek in de entree van het provinciehuis krijgt. Daarmee willen we de aandacht vestigen op gelijke behandeling, wat helaas nog steeds nodig is. Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie. De letterlijke tekst van het artikel is “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

“We zien de afgelopen jaren steeds vaker dat mensen gediscrimineerd worden op basis van afkomst, godsdienst of seksuele oriëntatie”, stelt D66-lijsttrekker D66 Fleur Gräper – van Koolwijk. Door Artikel 1 van de Grondwet prominent in het zicht te plaatsen in ons Provinciehuis, willen we aandacht blijven vragen voor gelijke behandeling als fundamenteel uitgangspunt van onze democratie. Dit is helaas nog steeds nodig, zo bleek ook vorige week toen Geert Wilders bekend maakte mensen buiten te willen sluiten van onze democratie op basis van hun dubbele nationaliteit. Dit is wat D66 betreft onacceptabel. In de provincie Utrecht kreeg het belangrijke symbool vorig jaar al een prominente plek in hun Provinciehuis. Dat voorbeeld volgen wij graag.

Thema

Verbindend & democratisch bestuur

Wij willen dat de provincie zo vroegtijdig mogelijk met inwoners in gesprek gaat over beleid, plannen en keuzes. Wij staan voor een provincie die helder geformuleerde ambities omzet in concreet, controleerbaar beleid. De provincie als verbinding tussen gemeenten en met Den Haag en Europa. Ook zien wij graag dat de provincie nog nadrukkelijker de verbinding zoekt met gemeenten, wijken, buurtschappen, dorpen, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Meer lezen over onze opvattingen over openbaar bestuur? Klik dan hieronder!

Lees meer