Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 maart 2019

De Provincie moet zich inzetten voor sport en bewegen

D66 wil dat sport en bewegen meer ingezet wordt als middel om maatschappelijke doelstellingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en participatie te behalen. Dit staat in het speerpuntenplan dat vandaag door D66-Tweede Kamerlid Antje Diertens, gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk en onderzoeker bij het Instituut voor Sportstudies en kandidaat-Statenlid Magda Boven overhandigd is aan Rob de Waard, directeur van het Huis van de Sport in Groningen. D66 wil sport en bewegen met deze speerpunten meer verweven met andere beleidsonderwerpen. Antje Diertens: “D66 gelooft er in dat de impact van sport en bewegen het grootst is wanneer dit zo integraal en lokaal mogelijk wordt georganiseerd, passend bij de omgeving en behoeften van inwoners.”

In het speerpuntenplan wordt onder andere aandacht gevraagd voor het sport- en beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte, het toekomstbestendig maken van sportverenigingen en accommodaties en de organisatie van sportevenementen als stimulans voor de economie en het toerisme. Fleur Gräper – van Koolwijk: “Wij geloven in de kracht van sport en bewegen en vinden het van groot belang dat alle Groningers geïnspireerd en ondersteund worden in het beleven van plezier in sport en bewegen, het hebben van een gezonde leefstijl en het ontdekken van zijn of haar talent. Daar hoort ook het ondersteunen van sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen bij.”

D66 wil bovendien dat ook in de dagelijkse vervoersbewegingen meer aandacht komt voor sport en bewegen door wandelen en fietsen te stimuleren. Magda Boven: “Om sport en bewegen te stimuleren en vooral ook te faciliteren moeten we de openbare ruimte zo beweegvriendelijk mogelijk ontwerpen. Daarom verdient sport en bewegen een plaats in de omgevingsvisie. Dit speerpuntenplan biedt daar mooie handvaten voor.”

Thema

Cultuur, sport en bewegen

Onze provincie heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur in de stad en het ommeland. Zowel professioneel als in de amateurkunsten. Dit is te danken aan een infrastructuur van professionele aanbieders en cultuurinstellingen én bevlogen en betrokken artistieke inwoners. Ook kennen we inmiddels een cultuur waarin we graag en veel bewegen. En dat pas bij D66. Meer lezen over onze opvattingen over cultuur en sport? Klik dan hieronder!

Lees meer