Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 mei 2019

Geert Kamminga is onze nieuwe fractievoorzitter

Fleur Gräper – van Koolwijk draagt met ingang van 29 november het fractievoorzitterschap van de Provinciale Statenfractie van D66 Provincie Groningen over aan Geert Kamminga. Gräper – van Koolwijk, de afgelopen vier jaar al actief als gedeputeerde, wordt ook in het nieuwe provinciebestuur gedeputeerde namens D66.

De D66-fractie heeft unaniem gekozen voor Kamminga als hun nieuwe voorzitter. Kamminga is sinds 2015 Statenlid in Groningen en voerde in die jaren het woord op onder andere het gasdossier. Ook na de verkiezingen van 21 maart 2019 keerde Kamminga terug in de Provinciale Staten als Statenlid. Tijdens de onderhandelingen van het nieuwe provinciebestuur was Kamminga samen met Fleur Gräper – van Koolwijk onderhandelaar voor D66. Zelf zegt Kamminga over zijn nieuwe rol: “Ik ben blij dat ik als fractievoorzitter mijn bijdrage kan leveren aan een duurzaam en toekomstbestendig Groningen. De afgelopen vier jaar hebben we daar belangrijke stappen in gezet, maar ook de komende vier jaar moeten we daar aan blijven werken. Het coalitieakkoord biedt daar veel mogelijkheden voor.”

Gräper – van Koolwijk: “Geert heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat hij het D66-geluid uitstekend kan uitdragen in onze Provinciale Staten. Ik ben daarom verheugd dat onze fractie hem nu gekozen heeft als nieuwe fractievoorzitter.” Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 21 maart 2019 was Gräper – van Koolwijk fractievoorzitter. Net als de afgelopen vier jaar het geval was krijgt Gräper – van Koolwijk mobiliteit in haar portefeuille. Naast mobiliteit behoren nu ook openbaar bestuur, Europese zaken en sport tot haar portefeuille. Bovendien wordt ze coördinerend gebiedsgedeputeerde.