Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juni 2019

Een commissievergadering vol vervoer

Woensdagavond, negen uur, fractiehuis aan de Turfsingel. Groningen krijgt ook een beetje neerslag. Heerlijke verkoeling aan het einde van een warme, lange maar interessante dag. De commissievergadering van de Provinciale Staten had woensdag een volle agenda, veel betrokken insprekers, en aansluitend uitleg over de kadernota. ’s Avonds was er bovendien een overleg met onze Statenfractie en D66-gemeenteraadsleden over het Nationaal Programma Groningen.

Het was de dag van mijn eerste woordvoering als fractietegenwoordiger. Over de financiële risico’s bij de grondaankopen voor de N33, die we uiteraard zo beperkt mogelijk moeten houden. Maar eerst Peter. Namens D66 wil Peter graag weten waarom het doorfietspad Zuidhorn-Groningen nog niet de naam heeft gekregen van de degene die er jarenlang zo snel heeft gefietst: Bauke Mollema. Het antwoord van onze gedeputeerde is dat het nog even duurt maar dat meerdere doorfietspaden namen kunnen krijgen. Dat biedt mogelijkheden! Zo kunnen we allemaal onder andere nadenken over een mooie naam voor het pad van Ten Boer via Groningen naar Haren langs het kanaal.

Maar, zoals eerder gezegd, de agenda was vol. Ook nog op de agenda woensdag: de extra sneltrein naar Winschoten, een update over de Ring Zuid, grondaankopen voor de N33, de brief over de geschiedenis van de Provinciale Staten, de brief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over de termijn van de  schadeafhandeling en het fracken in Pieterzijl-Oost. Veel insprekers dit keer, duidelijk is dat provinciale politiek leeft.

D66 is blij met de plannen om treinverkeer te versnellen. Naar de Randstad, naar Friesland en ook naar Winschoten. We staan positief tegenover het realisatiebesluit voor de extra sneltrein naar Winschoten. Natuurlijk stelt het ons voor keuzes over de stations en ligging van het spoor maar zolang de onderzoeken goed worden gedaan en eventuele oplossingen worden geboden, kan D66 instemmen met de voordracht.

De update over de Ringweg Zuid maakt duidelijk dat de werkzaamheden echt weer zijn begonnen, dat er overzicht is over de financiële situatie en samenwerking en welke keuzes dit jaar genomen moeten worden. Eventuele schade bij omwonenden kan snel en eenvoudig worden vergoed. We zullen het goed in de gaten houden.

Thema

Voor de toekomst

Wij geloven dat de toekomst wordt gemaakt door wie het lef heeft voor te zijn. Vóór de aanpak van klimaatverandering en het terugdringen van de gaswinning. Vóór een leefbare en bereikbare provincie door nieuwe vormen van mobiliteit en investeringen in cultuur en evenementen. Vóór een sterke en groene economie door kansen in de IT- en energiesector te grijpen en de bestaande economie te vergroenen.

Lees meer