Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 juli 2019

D66 houdt de bereikbaarheid-ambities hoog

We willen dat de Provincie Groningen werk gaat maken van een duurzame mobiliteitsstrategie. Dit is nodig als we de ambities uit het Klimaatakkoord moeten halen.

Fractievoorzitter Geert Kamminga: “21 procent van de emissie van CO₂-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer. Om dit terug te dringen en zo bij te dragen aan een schonere leefomgeving en een duurzamere wereld moeten we een integrale aanpak maken voor mobiliteit.” De bedoeling van een integrale aanpak is dat slimme en groene maatregelen gecombineerd worden, bijvoorbeeld duurzaam opgewekte energie, energiezuinig vervoer en beheersing van het aantal verkeersbewegingen.

In het coalitieakkoord van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten, ‘Verbinden, versterken, vernieuwen’, waren dergelijke ambities ook al opgenomen, zoals het uitbreiden van het netwerk van laadpalen voor elektrisch vervoer en het verduurzamen van pakket- en vrachtvervoer. We herinneren het College nu aan die voornemens en sorteren voor op een opdracht van de nationale overheid. Kamminga: “Het is verstandig voor te sorteren op de opdracht zoals die waarschijnlijk uit het Klimaatakkoord zal vloeien om een regionaal duurzaam mobiliteitsprogramma in te richten. Door de combinatie tussen slimme en groene maatregelen kunnen we emissievrij vervoer kunnen bereiken.” In de Algemene Beschouwingen vroegen we daarom aan het College de toezegging dat er aan een duurzame mobiliteitsstrategie gewerkt zal worden. Deze toezegging hebben we gekregen en we kijken uit naar de uitwerking. 

Naast de duurzame mobiliteitsstrategie verzochten we het College om de ambities voor de Wunderline naar Bremen niet in te perken. Dit was nodig omdat het College de aanbesteding van het stationscontract met geld uit de reistijdverkorting van de Wunderline wil opvullen, nu uit de aanbesteding blijkt dat er 25,5 miljoen te weinig beschikbaar was voor de grote renovatie van het stationsgebied in de stad Groningen. Kamminga: “Ook de grote renovatie van het stationsgebied is nodig voor het Wunderline-project, maar de reistijdverkorting van de Wunderline zal een sterke impuls geven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van onze grensregio met Duitsland. Om ervoor te zorgen dat deze ambities niet verminderd zullen worden willen we geld dat vrijkomt uit andere regiospecifieke projecten eerst teruggestort wordt naar het Wunderline-project, voordat het aan andere projecten wordt uitgegeven. Zo kunnen naast de renovatie van het stationsgebied ook de verbinding van anderhalf uur met Bremen bereiken.” De motie waarin deze ambities werden uitgesproken is door de Staten unaniem aangenomen. 

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer