Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Motie 66 van D66 nagenoeg unaniem aangenomen!

Dit is de woordvoering zoals Statenlid Peter Gerrits deze uitsprak tijdens de Provinciale Statenvergadering van 10 juli 2019, bij het bespreken van het programmakader voor het Nationaal Programma Groningen. Bij deze vergadering werd motie 66: ‘Overkoepelende ambitie voor het Groningen van 2040’ nagenoeg unaniem aangenomen. De motie-tekst vindt u hier

Terwijl Groningen nog bezig is te herstellen van de schade door de gaswinning gaan we nadenken over de toekomst. Dat kost wel moeite, want je zou zeggen: éérst de schade uit de woningen en uit de Groningers, éérst moeten de woningen versterkt, daarná is er ruimte om over de toekomst te denken. En inderdaad, volledig schadeherstel en versterkte woningen zijn absolute voorwaarden voor een goede toekomst van Groningen. Daar houden we aan vast.

Ondertussen moeten we nadenken over het Groningen van 2040. Het is immers onze taak om te kijken wat onze kinderen – en wij met wat geluk – in de toekomst nodig hebben. Wat gaan we doen om nieuw werk in het gebied te krijgen, terwijl er veel aan gas gerelateerde banen verdwijnen. Wat gaat er in de toekomst gebeuren met de krimp? Komen er ook weer nieuwe perspectieven in werk, leefbaarheid en opleiding?

Voorzitter, wij zien de mogelijkheid om een nieuwe toekomst te bouwen. En we denken dat dit breed in de Staten zo gevoeld wordt. Een toekomst die vorm gegeven wordt door de Groningers zelf, in een bijzondere leefomgeving, met werk, passende opleidingen en prima groeikansen. Daar staan we samen voor.

Het gaat om de realisatie van doelen voor Groningen op de lange termijn. De middelen die we hiervoor beschikbaar hebben gekregen zijn een startkapitaal. Met elkaar, en met het Rijk, is het zaak om de onderlinge betrokkenheid in dit grote project te vinden en vast te houden.

Het Nationaal Programma Groningen start daarom wat ons betreft met het formuleren van een ambitie voor het Groningen van 2040. Daarin zeggen we wat Groningen in 2040 voor de Groningers is. We hebben dat onder woorden gebracht voor de onderwerpen economie, opleiding en inkomen, leefbaarheid en welzijn en tenslotte imago en aantrekkingskracht van de provincie. Deze ambitie is vervat in een motie.

Met de inhoud van deze motie en ambitie van de Staten kunnen we het gesprek aangaan met alle stakeholders in het NPG. In het najaar hebben we weer een bijeenkomst met de zeven aardbevingsgemeenten, de hier geformuleerde ambitie kan mede richting geven aan het gesprek.

We zullen nog volop met elkaar bezig gaan over de uitvoering. Daarbij helpt het enorm als we nu vertrekken met één doel: we maken samen het Groningen van de toekomst.

Thema

Voor de toekomst

Wij geloven dat de toekomst wordt gemaakt door wie het lef heeft voor te zijn. Vóór de aanpak van klimaatverandering en het terugdringen van de gaswinning. Vóór een leefbare en bereikbare provincie door nieuwe vormen van mobiliteit en investeringen in cultuur en evenementen. Vóór een sterke en groene economie door kansen in de IT- en energiesector te grijpen en de bestaande economie te vergroenen.

Lees meer