Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 oktober 2019

Schriftelijke vragen over Groningse kansen voor het Rijksinvesteringsfonds

In de Algemene Beschouwingen en de Miljoenennota heeft het kabinet Rutte III uitgesproken dat er een investeringsfonds opgericht zal worden, waarin miljarden beschikbaar gesteld zullen worden voor langetermijnprojecten. Deze miljarden moeten ten goede komen aan de economische groei van Nederland over twintig jaar. De D66-Statenfractie is benieuwd welke bestaande Groningse projecten in aanmerking komen voor financiering uit dit investeringsfonds en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerden.

Het kabinet heeft bij het voornemen ook uitgesproken dat goede verbindingen door middel van infrastructuur een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economie. In het coalitieakkoord van onze provincie is uitgesproken dat voor de economische ontwikkeling van onze regio snelle verbindingen met de Randstad en Noord Duitsland onmisbaar zijn. Hierbij worden onder andere de spoorverbindingen met Bremen en Hamburg maar ook een hyperloop (op de langere termijn) genoemd. Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen dat er gewerkt zal worden aan de verdere ontwikkeling van groene waterstof. De Statenfractie van D66 Provincie Groningen ziet tussen de ambities van het kabinet en de ambities van het College interessante raakvlakken.

Daarom heeft de D66-Statenfractie de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College, als aanvulling op de vragen van de CDA-Statenfractie van 18 september 2019:

  • Welke kansen kan dit investeringsfonds bieden voor de economische ontwikkeling van onze provincie?
  • Welke bestaande infrastructuurplannen op gebied van mobiliteit, waterstof en warmtenetten die ten goede komen aan de regionale economische ontwikkeling kunnen in aanmerking komen voor het investeringsfonds?