Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 oktober 2019

Anders met stikstof

Het stikstofprobleem is van ons allemaal. We eten vlees en kaas, rijden auto en we vliegen naar ons vakantieadres. De uitstoot van stikstof die daarvan het gevolg is daalt neer in onze natuur en zorgt daar voor de afname van de biodiversiteit en het verdwijnen van het unieke karakter van natuurgebieden.

We weten al langer van het stikstofprobleem. Er werd beloofd de uitstoot in de toekomst te compenseren (via het zg. PAS systeem). Maar dat is niet of nauwelijks gedaan, de uitstoot nam alleen maar verder toe. Daarom heeft de Raad van State verdere vergunningverlening op grond van het PAS systeem onmogelijk gemaakt. We zullen de stikstofuitstoot dus écht moeten verminderen en meteen compenseren bij een nieuwe activiteit.

Nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld plannen voor nieuwe woningen, nieuwe stallen en nieuwe fietspaden en (spoor)wegen. We kunnen binnen strikte voorwaarden weer nieuwe vergunningen verlenen, dus mét vermindering van de stikstofuitstoot. Groningen kan weer van het slot af.

De provincies spannen zich in om, in overleg met boeren, bouwers en natuurorganisaties de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Het gaat daarbij om de natuur, maar zeker ook om mensen, boerengezinnen. Boeren die nu een andere toekomst zien. Starters die uitzicht moeten krijgen op een woning. Belangrijker kan haast niet.

D66 Provincie Groningen steunt het beleid van de provincie om de vergunningverlening weer op gang te krijgen en de stikstofuitstoot te verminderen. Het is tijd voor duurzaamheid: échte ruimte voor natuurontwikkeling, kringlooplandbouw en meer woningen voor starters. Tijd voor een ander systeem met een kleinere veestapel, minder uitstoot in het verkeer en in de luchtvaart. De boeren die voor deze veranderingen staan hebben onze volledige steun.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer