Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 oktober 2019

Doorfietsroute Leek ‘trap’ dichterbij!

Veel afstanden kunnen prima met de fiets worden afgelegd. Fietsen is goed voor je lijf en voor het milieu. En op routes zoals Leek – Groningen heb je fietsend geen last van files. De doorfietsroute Leek – Groningen is een belangrijke ‘trap’ dichterbij gekomen nu Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat, gecoördineerd door onze gedeputeerde Fleur Gräper het eens zijn over het tracé. In het plaatje hiernaast is het te zien. De route loopt ten zuiden van de A7, met een aansluiting vanaf Oostwold over de aan te leggen zonnewal. Ook de aansluitingen in Leek en Hoogkerk zijn in overleg gekozen.

D66 heeft in haar verkiezingsprogramma veel ruimte gemaakt voor de fiets. Dat heeft zich vertaald in het collegeakkoord, waarin een ambitieus programma is vastgesteld om de fiets een steeds belangrijkere rol te geven, onder andere in het woon-werk verkeer.

In de afgelopen maanden en zelfs jaren is regelmatig overlegd met fietsers en omwonenden. Ook over dit tracébesluit zal met iedereen worden gesproken. Aan het einde van dit jaar, zo is de verwachting, kan het realisatiebesluit door Provinciale Staten worden genomen.

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer