Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

Statenfractie met Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot op landbouwwerkbezoek

Afgelopen maandag, 4 november, heeft onze Statenfractie samen met Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot een boerderij bezocht en een Politiek Café over landbouw georganiseerd.

We kijken terug op een geslaagd werkbezoek. Tijdens de goedbezochte ledenbijeenkomst in het Heerenhuis werd door De Groot op duidelijk wijze uitgelegd hoe hij tot zijn landbouwplan voor de aanpak van de stikstofuitstoot is gekomen. Zijn plan is een bewuste stap van een lang proces naar een duurzaam model van kringlooplandbouw. Hiervan moet ook de boer meer profiteren. 

Voorafgaand aan het Politiek Café heeft De Groot met onze Statenleden een bezoek gebracht aan een boerderij in Noord-Groningen. De ondernemers zien dat hun boerderij nog niet hypermodern is maar ze werken hard aan het sluiten van de kringloop. Zij zien hierin de toekomst, ook voor de bedrijfsopvolging. Aan de keukentafel beaamde De Groot dat hij het ook zo ziet: “Het huidige systeem is een doodlopende weg waarbij boeren zich tot de neus in de schulden steken en dat hoeft niet. Door de kringloop te sluiten van voer, opbrengst en reststromen én door meer steun van de coöperaties waarin zij leveren, krijgt de boer zelf meer grip op de bedrijfsvoering. Nu verdient iedereen aan de landbouw, behalve de boer.” 

Tijdens de ledenbijeenkomst in het Heerenhuis kwam De Groot terug op de nodige structurele verandering. Hij gaf gepassioneerd uitleg over de invoer van diervoeder uit verre landen die onze wereld niet ten goede komt. Onze veestapel kan op een andere wijze gevoederd worden, bijvoorbeeld uit reststromen van andere bedrijfssectoren zoals de horeca. Dit betekent dat we als consumenten meer voor onze agrarische producten zullen moeten betalen en onze veestapel zal reduceren. De boer verdient daarbij tijd en ruimte om te kiezen. Kiezen voor een meer toekomstbestendig en duurzaam bedrijfsmodel of kiezen om met de nodige ondersteuning af te bouwen en te stoppen. Daar is budget voor beschikbaar en dat is het het eerlijke verhaal. D66 blijft dit eerlijke verhaal vertellen.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer