Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 november 2019

Duidelijkheid nodig over loonkloof bij Provincie

Statenlid Carin Tappel heeft aan het College van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over de loonkloof tussen mannen en vrouwen onder provincieambtenaren. Dit naar aanleiding van een onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Intermediair waarin een groeiende loonkloof tussen mannen en vrouwen aangetoond wordt.

Het op 19 november gepubliceerde onderzoeksrapport geeft aan dat vrouwen tot 36 jaar maar liefst 6,4 procent minder verdienen dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie. In 2016 was dit onder ambtenaren volgens het CBS nog 5 procent. Deze groei in ongelijkheid vinden wij zorgwekkend. De fractie wil daarom weten of er ooit onderzoek gedaan is naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen bij provincieambtenaren. Ook wil ze weten of het College bereid is om eventueel alsnog een onderzoek uit te voeren als dat nog niet gebeurd is.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat diversiteit hoog op de agenda moest staan. Bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord is specifiek vermeld dat een fifty-fifty man/vrouw-verdeling in de organisatie het streven moest zijn. Carin Tappel: “Bij een fifty-fifty man/vrouw-verdeling hoort ook gelijke beloning voor gelijk werk.” Daarom heeft ze ook gevraagd wat de Provincie kan doen volgens het College om meer te doen voor gelijke beloning en gelijke kansen in de provincie.

Thema

Economie & arbeidsmarkt

De Groningse economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid stijgt. Met name IT-bedrijven trekken jonge, hoogopgeleide werknemers aan. Ook sectoren de energie, de bouw, het openbaar bestuur en de zorg- en welzijn hebben vakmensen nodig. Studenten hoeven na het afstuderen niet steeds minder hun heil elders te zoeken voor een baan met perspectief. Meer lezen over onze opvattingen over economie en arbeidsmarkt? Klik dan hieronder!

Lees meer