Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2019

Rijkswaterstaat reageert nog niet op aangenomen D66-motie voor Paddepoelsterbrug

De Tweede Kamer heeft op 3 december een D66-motie aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen voor 1 maart een plan klaar te hebben voor de tijdelijke vervanging van de Paddepoelsterbrug. Eerder waren er door D66 al tot twee keer toe Kamervragen over de Paddepoelsterbrug gesteld. Onze reactie was aanvankelijk daarom ook zeer enthousiast dat er eindelijk beweging in het dossier kwam. Op dezelfde dag bleek echter dat Rijkswaterstaat nog niet in beweging is. Rijkswaterstaat had de bewoners bijeengeroepen om te praten over de Paddepoelsterbrug, maar wilde nog niet reageren op de aangenomen motie. In plaats daarvan hield Rijkswaterstaat vast aan de studies die zij wil uitvoeren tot eind 2020.

De variant waarin er geen brug terugkeert op de plek van de Paddepoelsterbrug maakt nog steeds onderdeel uit van deze studies. Statenlid Peter Gerrits: “Duidelijk is dat belanghebbenden, waaronder omwonenden en hun politieke vertegenwoordigers, hiermee niet akkoord gaan. Er zal hoe dan ook een nieuwe brug moeten komen. Het is goed om te zien dat de Tweede Kamer ons daarin steunt en bijzonder jammer dat de ambtenaren van Rijkswaterstaat deze steun nog niet bieden.” D66 blijft druk uitoefenen op de minister en Rijkswaterstaat de brug zo snel mogelijk te vervangen. De verbinding is simpelweg van te groot belang om hem zo lang te moeten missen.