Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 januari 2020

Treinstation Zernike onderdeel van voorbereidingen regionaal mobiliteitsplan

Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk heeft toegezegd dat een treinstation bij de Zernike Campus meegenomen wordt in de voorbereidingen van het regionale mobiliteitsplan. D66-Statenlid Peter Gerrits had het College naar de plannen rondom een mogelijk treinstation gevraagd tijdens een commissievergadering over het bestuurlijk overleg rondom infrastructuur, ruimte en transport.Gerrits is verheugd over het antwoord van D66-Gedeputeerde Gräper: “Het is goed dat de Provincie in overleg met de Gemeente ook deze optie op tafel houdt. De studentenstromen die elke dag van en naar de Zernike Campus reizen maken betere OV-bereikbaarheid van de Campus ontzettend belangrijk. Een treinstation zou daarom een geweldige stap vooruit zijn.”

De Statenfractie van D66 is tevreden dat deze ambitie door het College getoond wordt. Vanuit het verkiezingsprogramma is treinstation Zernike altijd een belangrijke verbindingsmogelijkheid geweest voor D66.  Grote groepen studenten en werknemers zouden daarmee met veel groter gemak naar hun studie en werk kunnen reizen. Nadat D66 het samen met coalitiepartners opnam in het coalitieakkoord in 2019 betekent deze toezegging van het College nu dat de Zernike Campus een belangrijke schakel in het OV-netwerk moet blijven. Gerrits: “Samen met de Gemeente kan de Provincie nu het treinstation Zernike op de agenda plaatsen voor het Bestuurlijk Overleg Infrastructuur in Den Haag. Daar kunnen we dan de benodigde middelen krijgen om deze belangrijke ov-schakel door te ontwikkelen voor de toekomst.”

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer