Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

De stand van de versterking

Op 15 januari heeft Statenlid Geert Kamminga een werkbezoek gebracht aan Ten Post. Het was goed om te zien dat bewoners daar eindelijk weten waar ze aan toe zijn. De bezochte bewoners verhuizen binnenkort naar wisselwoningen omdat hun eigen woning versterkt wordt. Deze duidelijkheid maakt de bewoners opgelucht. Ze gaan in augustus hun huis uit, en kunnen waarschijnlijk een half jaar later weer veilig wonen in hun eigen huis. Deze duidelijkheid moeten alle Groningers in het bevingsgebied krijgen. Andere Groningers verkeren helaas nog in onzekerheid. D66 heeft daarom nog veel vragen over het verloop van de versterkingsopgave.

De gemeenten en de regio moeten duidelijkheid gaan geven aan de bewoners. Er is elke maand technisch overleg, waarvan gedeputeerde Henk Staghouwer voorzitter is. Uit dit overleg moeten goede ontwikkelingen volgen zodat de versterking echt van start gaat. De Nationaal Coördinator Groningen heeft prioritering nodig om aan de slag te kunnen, het liefst giet D66 dit in een meerjarenplan. Op deze manier komt er ook zicht op koppelkansen met verduurzaming en leefbaarheid die door de inwoners vurig gewenst worden.

Er zijn op dit moment 5000 woningen in uitvoering, zo stelde de laatste Tweede Kamerbrief van minister Wiebes. Dit is natuurlijk nog veel te weinig. Is er wel genoeg capaciteit? Bij gemeenten, om de plannen te maken, bij de NCG, om alle plannen te beoordelen, en bij de bouwbedrijven, om daadwerkelijk aan de slag te gaan? Alles valt of staat in de versterking met capaciteit. Daarnaast is het belangrijk zicht te houden op wie verantwoordelijk gehouden kan worden als er zaken mis lopen. Wie controleert de Nationaal Coördinator Groningen? En spelen de problemen rondom PFAS en de stikstofuitstoot nog een rol?

Het is nu belangrijk dat de versterking in grootte toeneemt en niet stokt in de uitvoering. Daarom blijft D66 deze vragen stellen. Zo komt er duidelijkheid voor alle inwoners. Vorige week in het nieuws dat het sensorennetwerk van de NAM wellicht ontmanteld wordt. Dit is wat D66 betreft geen goed plan. Daarom is het goed te horen dat de minister de ontmanteling voorlopig niet doorzet. Meerdere partijen hebben het belang van het netwerk aangegeven en zelfs aangeboden het beheer ervan over te nemen. Deze mogelijkheden moeten goed verkend worden voor er tot ontmanteling overgegaan wordt.

Voor het vervolg van de versterkingsopgave zijn transparantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid sleutelbegrippen. De inwoner moet daarnaast de regie terug krijgen. Als er voor voldoende capaciteit gezorgd wordt, en de verantwoordelijkheden worden op een goede wijze verdeeld, kunnen we de versterkingsopgave tot een succes maken. Dat verdienen de Groningers.

Thema

Gaswinning & mijnbouw

Ons aardgas verwarmt Nederlandse huizen en versterkt de Nederlandse economie. Groningen heeft te maken met de keerzijde: aardbevingen en scheuren in onze huizen. Wij zitten met de gevolgen. Wij voelen ons niet veilig. Bij ons staat de woningmarkt op slot. Dat kan niet langer zo: mensen moeten zich weer veilig voelen op hun eigen grond, in hun eigen huis. Meer lezen over onze opvattingen over de gaswinning? Klik dan hieronder!

Lees meer