Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020

Groningen: hét station van het Noorden

Groningen is het belangrijkste knooppunt van treinverbindingen in het Noorden van Nederland. Nu moet Groningen ook het knooppunt worden van treinverbindingen in Noord-Europa. Deze mogelijkheid doet zich nu voor. Eind januari werd bekend dat de steden Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki in Brussel praten over een treinverbinding tussen deze steden. In dit traject zou ook de Lelylijn tussen Groningen en de Randstad passen. Hiermee ontstaat er een nieuwe mogelijkheid Groningen internationaal beter te ontsluiten. D66 vindt dat het provinciebestuur zich hier hard voor moet maken. Om de lobby mogelijk te maken kwam D66-Statenlid Peter Gerrits samen met GroenLinks-Statenlid Bas de Boer met een motie die unaniem is aangenomen door de Provinciale Staten.

Tijdens de Statenvergadering van 5 februari 2020 was het bestuurlijk overleg infrastructuur één van de onderwerpen op de agenda. Het gaf D66-Statenlid Peter Gerrits de mogelijkheid de ontwikkelingen rondom treinvervoer in Groningen extra onder de aandacht te brengen: “We zien nu in een sneltreinvaart een aantal ontwikkelingen komen waarvoor we hard aan de slag zijn.” D66 wil sneller naar de Randstad, met versnelling over bestaand spoor of de Lelylijn. Laatstgenoemde zou zelfs onderdeel kunnen zijn van de nog te onderzoeken Europese treinverbinding tussen Amsterdam en Hamburg. Dan is Groningen niet langer eindstation maar hét station van het Noorden. Zo kunnen we bovendien talent beter behouden voor onze regio.

Daarnaast moet Oost-Groningen een dynamische regio worden door van Stadskanaal een station te maken op de route naar Oost-Nederland met de trein. Deze ontsluiting geeft ontwikkelingsmogelijkheden voor Oost-Groningen maar maakt ook de provincie als geheel bereikbaarder. In combinatie met de ov-verbindingen met Duitsland nemen deze ontwikkelingsmogelijkheden nog verder toe. Daarnaast komt er een onderzoek of er ook binnen de stad Groningen nog treinontwikkeling mogelijk is met een treinstation bij de Zernike Campus. Zo kunnen we de mobiliteitsbehoefte van de onderwijsstad Groningen beter dienen. We maken zo van de trein een realistisch alternatief voor auto- en vliegverkeer. Later dit jaar bespreken we bovendien ook nog het Regionale Mobiliteitsplan, waar de focus op het combineren van fiets- bus- elektrisch auto- en treinverkeer in de ketenmobiliteit zal liggen. Dat zal onze mobiliteit nog verder verduurzamen.

De motie die D66 op 5 februari 2020 unaniem aangekomen kreeg in de Statenvergadering zorgt ervoor dat de inzet op al deze ontwikkelingen doorgezet wordt. Groningen niet als eindhalte maar als hét station van het Noorden.  Het Noorden kan zich zo, via Groningen, steeds verder blijven ontwikkelen. Samen met alle betrokken partijen, waaronder de hierboven genoemde steden, moeten we ervoor zorgen dat we de kans grijpen Groningen beter te ontsluiten.

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer