Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 maart 2020

De waterstofeconomie heeft de toekomst

Donderdag werd bekend dat de Noordzee het grootste windmolenpark ter wereld krijgt. De stroom die dit oplevert moet in de Eemshaven omgezet worden in waterstof. Wat D66 betreft is dit een geweldig plan. Het levert een enorme verduurzaming op voor de chemie in het Noorden en in andere delen van het land. Daarnaast komt er veel werkgelegenheid naar onze provincie. Groningen houdt hiermee de positie van energieleverancier voor Nederland. Shell, Gasunie en Groningen Seaports werken samen om Groningen in 2040 dé waterstofleverancier voor heel Europa te laten zijn.

Groene waterstof is essentieel voor een duurzame toekomst. Voor onze energieopwekking, uitstootvermindering, mobiliteit én onze arbeidsmarkt. Waterstof is een van de energiedragers van de toekomst. Het kan onze chemiesector en het trein-, bus- en vrachtverkeer vergroenen. In het verkiezingsprogramma van D66 noemden we waterstof al een belangrijke stimulans om Groningen hét centrum voor duurzame energie te maken. Daarom is de ontwikkeling van waterstof op basis van schone energie uitvoerig opgenomen in het coalitieakkoord. Wat D66 betreft heeft de waterstofeconomie de toekomst en de bouw van dit windpark met bijbehorende fabriek spelen daar een grote rol in.

D66 snapt de scepsis die er in Groningen bestaat tegen Shell en de Gasunie, maar deze bedrijven laten met deze plannen ook zien dat ze onderdeel uit willen maken van vergroening en verduurzaming van onze provincie. Zolang ze daar in willen investeren zijn ze welkom. Hun huidige fossiele infrastructuur kan geschikt gemaakt worden voor een toekomstbestendige, duurzame invulling. Dit moet natuurlijk binnen de veiligheidseisen van het SodM maar er liggen grote mogelijkheden die benut moeten worden.

De intentie die deze bedrijven nu duidelijk gemaakt hebben maken nog maar eens duidelijk hoeveel de waterstofeconomie Groningen op kan leveren. Een groene en duurzame toekomst dankzij een groene en duurzame economie.

Thema

Energietransitie

Als inwoners van de provincie Groningen beseffen we maar al te goed hoe hard de energietransitie nodig is. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dit besef letterlijk voelbaar. Stoppen met de gaswinning zal banen kosten. Maar de energietransitie levert ook werk op. Plus lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving. Samen maken we van Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland en Noordwest-Europa. Meer lezen over onze opvattingen over de energietransitie? Klik dan hieronder!

Lees meer