Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2020

Het Nationaal Programma is een geweldige kans

Dit artikel verscheen als opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 4 maart 2020.

Er klinken veel kritische geluiden over het Nationaal Programma Groningen. Ten onrechte, er wordt hard gewerkt aan een zinvolle invulling die Groningen een beter toekomstperspectief biedt.

We lezen vaak dat het geld uit het Nationaal Programma Groningen niet goed wordt ingezet en dat een gemeenschappelijke visie voor Groningen zou ontbreken. Zo stond op dinsdag 18 februari in deze krant: ‘Groninger gemeenten doen greep in NPG-pot’ omdat het voorstel is gedaan dat 1 procent van de gelden gebruikt mag worden voor planvoorbereiding. Niets aan de hand dus, gemeenten hebben namelijk geen dood geld op de plank liggen. Maar wel een negatief bericht. In hetzelfde verhaal werd beweerd dat een echt toekomstperspectief voor Groningen ontbreekt. Maar, gemeenten en de provincie zijn nu juist bezig met het opstellen van programma’s. Wat is er toch aan de hand, hoe zit het nu met het Nationaal Programma?

Toukomst

Er wordt op drie manieren aan het Nationaal Programma Groningen gewerkt. Ten eerste wordt nu aan alle Groningers gevraagd wat goede projecten voor de ‘Toukomst’ van Groningen kunnen zijn via toukomst.nl. Deze ideeën vormen de inspiratie voor een overkoepelend toekomstbeeld voor Groningen. Ten tweede maken de zeven aardbevingsgemeenten elk een lokaal programma met projecten die toekomstperspectief geven op goed leven, wonen en werken in elke gemeente. Als derde stelt de provincie een thematisch programma op voor heel Groningen. Daarin gaat het om zaken als nieuwe banen (denk waterstof) en passend, goed onderwijs zodat iedereen mee kan komen.

Creativiteit, kracht en visie

We gaan dus uit van de creativiteit van de Groningers, van de kracht van de gemeenten en de visie van de provincie die Groningen twintig jaar vooruit helpt. We ontwerpen een nieuw perspectief voor Groningen. Zo is het ook in september 2019 afgesproken door Provinciale Staten en de betrokken gemeenten. In de Provinciale Staten is op 10 juli 2019 met overweldigende meerderheid een motie aangenomen waarin werd vastgesteld dat het Nationaal Programma er is om onze gezamenlijke ambities te realiseren en daarmee de gewenste toekomst te bouwen. Die ambities houden in dat we in Groningen in 2040 toekomstbestendige economische groei hebben, nieuw werk op meerdere niveaus, leefbare dorpen en wijken en een natuur en omgeving waarvoor je naar Groningen wilt verhuizen.

Opdracht

We hebben een flinke opdracht in 2020. We moeten van dit NPG een succes maken voor Groningen. De raads- en Statenleden hebben daar met het stellen van de concrete doelen een aanzet voor gegeven. Deze doelen moeten er voor zorgen dat Groningen over tien en over twintig jaar beter presteert dan soortgelijke gemeenten in Nederland op thema’s als leefbaarheid, werkgelegenheid en opleidingen. Alle ideeën moeten samenkomen in één Nationaal Programma voor de toekomst. We begrijpen dat Groningers kritisch zijn. Daar is genoeg aanleiding voor. Maar laten we die kritische houding inzetten om het beste programma voor Groningen te maken. Zo geven we de toekomst zelf vorm, voor onszelf en onze kinderen.

Peter Gerrits is lid van de Provinciale Staten van Groningen voor D66, Gerard Renkema is lid van de gemeenteraad van Midden Groningen voor D66.

Thema

Voor de toekomst

Wij geloven dat de toekomst wordt gemaakt door wie het lef heeft voor te zijn. Vóór de aanpak van klimaatverandering en het terugdringen van de gaswinning. Vóór een leefbare en bereikbare provincie door nieuwe vormen van mobiliteit en investeringen in cultuur en evenementen. Vóór een sterke en groene economie door kansen in de IT- en energiesector te grijpen en de bestaande economie te vergroenen.

Lees meer