Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 maart 2020

Stikstofleed in Lieftinghsbroek

Op woensdagmiddag 4 maart hebben de Provinciale Staten, samen met enkele landbouwers en beheerders van Natuurmonumenten, een bezoek gebracht aan Lieftinghsbroek. Dit is een uniek Natura2000-oerbos in de buurt van Vlagtwedde waar veel soorten verdwijnen door de neerslag van teveel stikstof.

Problematische depositie

De beheerders van Natuurmonumenten lieten zien dat mossen het zeldzame blauwgras meer en meer overwoekeren. De oorzaak: een hoge stikstofdepositie die de bodem sterk verzuurd. Er wordt in het gebied keihard gewerkt om deze overwoekering te stoppen. Zo verhogen de beheerders het grondwater en voeren ze het zure regenwater af. Dit is geen gemakkelijke klus. Het oorspronkelijke hoogveen in de omgeving is in de loop van de jaren namelijk omgezet in landbouwgebied. Daardoor zit er minder stroming in het water.

Afname oerbossen

Het werkbezoek had een sterk informatief karakter, met veel ruimte voor vragen. Vragen als ‘Is het gebied niet te klein om in stand te houden?’ en ‘Kan de waarde van het gebied eigenlijk wel behouden blijven?’. Natuurmonumenten wil alles op alles zetten voor behoud van Lieftinghsbroek omdat het een ‘refugium’ is, een vluchtplek voor soorten die op andere plaatsen in Nederland niet of nauwelijks meer voorkomen. Onze oerbossen in het Noorden, met hun unieke bodemstructuren, zijn enorm afgenomen. Op dit moment resteren enkel Lieftinghsbroek, Norgerholt en het Mantingerbos.

Duidelijke maatregelen

Na een onverwacht bezoek van boeren op trekkers van de Farmers Defence Force is er in Gasterij Natuurlijk Smeerling te Onstwedde gesproken met boeren uit de melkveehouderij en een vertegenwoordiging van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Deze gesprekken vormden een zoektocht naar beleid en maatregelen die duidelijkheid geven voor de boeren, investeringen en bouwactiviteit mogelijk maken, maar die zeker ook Lieftinghsbroek met al haar natuurwaarden zullen beschermen.

Steun voor de ommekeer

Lieftinghsbroek is uniek . Wij, de inwoners van Groningen, hebben een duidelijk zichtbare invloed waarmee wij in een relatief korte tijd een oerbos van duizend jaar kunnen vernielen. Gelukkig is dit dankzij de natuurbeheerders nog niet gebeurd. Zij verdienen onze steun om met duidelijke stikstofmaatregelen een ommekeer te realiseren.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer