Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 april 2020

Groen licht voor doorfietsroute Leek – Groningen

Zelfs in tijden van corona staat de provinciale politiek niet stil. Daarom heeft Statenlid Peter Gerrits met Fleur Gräper, D66-Gedeputeerde voor onder andere mobiliteit, over de nieuwe snelle fietsverbinding tussen Leek en Groningen gesproken. De Provinciale Staten van Groningen is gevraagd het uitvoeringsbesluit voor deze fietsroute te beoordelen. Wat D66 betreft: alle lichten op groen!

 

Om te beginnen, waar hebben we het precies over, een doorfietsroute, een fietsroute plus of een fietssnelweg?

“In Groningen hebben we gekozen voor de naam ‘doorfietsroute’. Het bleek dat de term ‘fietssnelweg’ de verkeerde associaties oproept. Een doorfietsroute precies is wat het woord zegt: een fietsroute waarop je lekker kan doorfietsen. Overigens blijft de fietsverbinding van Groningen naar Assen wél een fietssnelweg, zo heet deze al sinds het begin van de planvorming.

We hebben al de nodige ervaring met snelle fietsroutes naar Bedum, Zuidhorn, Haren en Ten Boer. Wordt de daar opgedane ervaring meegenomen in het ontwerp van de fietsroute naar Leek?

De doorfietsroutes zijn in principe vier meter breed met tweerichtingsverkeer. Soms halen we dat op plekken niet helemaal als we met de route net langs een monumentale boom gaan bijvoorbeeld. Wat het gebruik van bestaande routes betreft, zien we dat per dag in de ochtendspits veel forenzen in één richting fietsen en ‘s avonds weer terug. Dat verwachten we ook tussen Leek en Groningen. Als er veel tweerichtingsverkeer is, zoals tussen Groningen en Haren, kan het wel eens krap worden. Fietsers houden vaak goed rekening met elkaar. Dit is te zien ‘fietsers tegelijk groen’ bij verkeerslichten in de stad, zonder dat iemand recht op voorrang heeft. Daarentegen zien we steeds vaker fietsen die veel ruimte innemen zoals cargobikes van bezorgdiensten en elektrische bakwagens. Hiermee moeten we rekening houden in het ontwerp, maar de hoofdzaak blijft dat we problemen ook als fietsers samen blijven oplossen. Grote snelheidsverschillen zijn een belangrijk punt dat sterk in ontwikkeling is. Het voorschrijven van een maximumsnelheid kan een oplossing zijn, al moeten we niet alles willen verwachten van de handhaving. Rekening houden met elkaar is het meest effectief.

Bestaande (doorgetrokken streep) en geplande (onderbroken streep) fietsroutes

Er is veel discussie geweest over een zuidelijke dan wel noordelijke variant voor de route van Leek naar Groningen. Hoe ziet het compromis eruit en kunnen we daarmee tevreden zijn?

Het heeft een flinke tijd geduurd voordat we een oplossing hadden voor de beste route. Dat kwam omdat aan de noordkant van de A7 dorpen zoals Oostwold en de Poffert gebruik willen maken van het fietspad, terwijl de aanleg van een fietsroute aan de zuidkant van de A7 veel eenvoudiger en goedkoper is. We hebben het uiteindelijk – in samenspraak met bewoners en de gemeenten Westerkwartier en Groningen – kunnen oplossen door de aanleg van een stuk normale fietsroute aan de noordzijde van de A7. Hierdoor krijgen de dorpen een aansluiting op de doorfietsroute aan de zuidzijde van de A7. Mooi is ook dat daardoor het fietspad aan de noordzijde gebruik maakt van de beoogde zonnewal bij Oostwold. Alle partijen hebben een duit in het zakje gedaan voor deze oplossing. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de doorfietsroute nu drie ‘aanlandingen’ heeft in het Westerkwartier, twee in Leek en een bij Oostwold. Na het realisatiebesluit wordt de route verder uitgewerkt.

De beoogde doorfietsroute Leek – Groningen

Hoe moeten we de volgende stappen in de tijd zien, kortom: wanneer kunnen we over de nieuwe route fietsen?

De planning is dat het realisatiebesluit vóór de zomer wordt genomen. Dan gaan we verder detailleren, wat leidt tot een inpassingsplan, het opstellen van het bestek en het aanbesteden van het werk. De kortste planning voor al deze stappen, inclusief de aanleg is twee jaar. Op onderdelen kan het even tegenzitten natuurlijk, maar ongeveer 2,5 jaar vanaf nu kan de doorfietsroute klaar zijn.

Tenslotte, ik kan me niet voorstellen dat we nu klaar zijn met de snelle fietsroutes. Wat zit er nog in het vat?

De route Groningen-Winsum natuurlijk, daar is het inpassingsplan al klaar. De bottleneck is nog het verwerven van gronden die nodig zijn voor de fietsroute. Het mooie van die route is dat die los van bestaande wegen ligt, gericht op wat het beste is voor de fietser. Met de fietssnelweg naar Assen gaan we verder, delen twee en drie worden gerealiseerd waarmee het Groningse deel van de fietssnelweg klaar is. Verdere ideeën uit de Uitvoeringsagenda Fiets zijn de fietsverbindingen tussen Leek en Zuidhorn, Roden en Zuidlaren en de fietsroute tussen Appingedam en Delfzijl. Het accent ligt hiermee op de verbetering van de verbindingen tussen plaatsen in de provincie. Een laatste voorbeeld hiervoor is de fietsverbinding tussen Hoogezand en Veendam.

Langzamerhand verschuift de aandacht van de forens, het woon-werkverkeer per fiets, naar de hele ‘fietsfamilie’. Dat wil zeggen dat fietsen naar werk, school en winkel, én het toeristisch fietsen samen aandacht krijgen in de verbetering van de fietsroutes. Maar dat is allemaal toekomst. Nu, met het uitvoeringsbesluit over de doorfietsroute Leek-Groningen zetten we wéér een concrete stap voor Groningen als fietsprovincie.

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer