Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 mei 2020

Eerste digitale Statenvergadering in 400 jaar Groninger Statengeschiedenis

Op woensdag 27 mei 2020 vergaderden de Provinciale Staten van Groningen voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus. Het was bovendien de eerste digitale Statenvergadering in Groningen. Op de agenda stonden de bijstook van biomassa in de RWE-centrale in Eemshaven en de oproep van GroenLinks om weeskinderen die verblijven in vluchtelingenkampen in Griekenland op te vangen.

Wat D66 betreft zou een discussie over het stoken van biomassa niet gevoerd moeten worden aan de hand van deze ene casus. Over energiebronnen willen we graag spreken aan de hand van de Regionale Energiestrategie of de Klimaatagenda. Het principe van het gebruik van biomassa voor elektriciteit- of warmte-opwekking is interessant en leidt vaak tot heftig debat. D66 vindt dat biomassa als één van de allerlaatste opties gebruikt moet worden voor schonere energieopwekking. Het Planbureau voor de Leefbaarheid-rapport van 8 mei jongstleden toont aan dat dit een verstandige koers is.

De vergunningaanvraag van RWE zit nog in het proces bij het College. Daardoor zijn meerdere vragen, ook die van D66, niet beantwoordt. Het College doet, zeer verstandig, geen uitspraken over lopende juridische trajecten. Zonder deze antwoorden van het College, en dus eigenlijk zonder volledig geïnformeerd te zijn, is debatteren over de kwestie lastig. D66 zou in de toekomst graag een keer het debat over biomassa voortzetten, maar dan naar aanleiding van de visie die het College op dit onderwerp ontwikkelt op dit moment en nog aan de Staten zal voorleggen. Moties over de RWE-centrale steunde D66 dan ook niet.

Het tweede onderwerp van de Statenvergadering was de weeskinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. GroenLinks riep op met een motie deze weeskinderen op te vangen in Nederland omdat de omstandigheden in de vluchtelingenkampen, zeker in deze tijd, erbarmelijk zijn. Volgens D66 heeft elk kind recht op onderwijs, goede zorg, veiligheid en bescherming tegen misbruik en mensenhandel. De provincie heeft geen grote taak op het gebied van immigratie, maar dat betekent niet dat de Provinciale Staten er zich niet over uit kunnen spreken. D66 stemde, samen met een meerderheid van de Provinciale Staten, voor de motie.

Tot slot is de D66-fractie verheugd dat de Statenvergaderingen op deze manier doorgang kunnen vinden. Het betekent dat besluitvorming op provinciaal vlak niet langer stilstaat en dat er verder gewerkt kan worden aan een duurzaam, bereikbaar en leefbaar Groningen.