Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 september 2020

Groninger aantrekkingskracht voor toeristen

Tijdens de eerste hybride commissievergadering (deels digitaal, deels fysiek) van woensdag 2 september 2020 was één van de vergaderpunten de startnotitie over de toerismesector. Dit is de eerste stap in het besluitvormingsproces waarin richting en input gevraagd wordtvoor de kadernota. De toerismenota loopt van 2021 tot en met 2030. Daarom moeten nu goede keuzes gemaakt worden. D66 kan zich goed vinden in de aangebrachte focus van het College van Gedeputeerde Staten om aandacht te geven aan het Gronings DNA, groei van de werkgelegenheid en het versterken van ondernemerschap.

Suggesties welkom!

Het Gronings DNA bestaat daarbij uit een combinatie van culturele en landschappelijke rijkdom en verscheidenheid met als kernwaarden ‘ruimte’, ‘pioniersgeest’, en ‘karakter’. Ben jij het daarmee eens, of zie jij hele andere kansen voor Groninger profilering? Laat het ons weten!

In het debat hebben wij alvast specifiek aandacht gevraagd voor fietstoerisme, evenementen, regiomarketing en groeimogelijkheden voor ondernemers. Toerisme is voor D66 een groot en daarmee belangrijk deel van de vrijetijdseconomie. Het is een krachtige banenmotor en een kansrijke sector. Hier een goed perspectief voor bieden in en na deze lastige coronaperiode is daarom van groot belang. De volgende stap in het proces, de kadernota, volgt over enige weken. Heb jij nog ideeën voor de versterking van toerisme en vrijetijdseconomie in onze prachtige provincie? We horen het graag! Mail je suggesties naar d66@ps-provinciegroningen.nl of stuur ons een bericht op Facebook, Twitter of Instagram.

Woordvoering

Hieronder kun je de volledige woordvoering van aankomend Statenlid Jurgen Elshof teruglezen:

Voorzitter, met een vooruitziende blik op vandaag heeft D66 al in ons laatste verkiezingsprogramma vermeld dat Groningen meer middeleeuwse kerken heeft dan Toscane. Een feit dat meer mensen buiten onze mooie provincie zouden moeten weten. In tegenstelling tot Toscane dat jaarlijks 10 miljoen toeristen verwelkomt blijven de parels van Westerkwartier, het Hoogeland en Westerwolde naar onze mening te veel verborgen.

Dat is jammer, zeker nu als gevolg van de Corona familie, vrienden en menig gedeputeerde aangeeft hoe mooi onze provincie is om vakantie te vieren. Wat kunnen wij doen dat Groningen voor meer toeristen een eerste keuze wordt en niet enkel een alternatief voor Italië, Frankrijk of Drenthe? Want waar onze buren menig lijstje aanvoeren bungelen wij helaas soms onderaan.

D66 is het met GS eens dat het toerisme een belangrijke banenmotor kan zijn. Een fikse investering van de provincie in scholing zoals de 300.000 euro in Gateway to Hospitality is dan een logische beslissing. Hoe kunnen we als provincie organisaties en ondernemers ondersteunen zodat deze talenten in onze regio aan de slag kunnen gaan?

In de startnotitie lezen we een focus voor drie samenhangende ambities maar ook acht uitgangspunten en elf zaken voor het komende uitvoeringsprogramma. Kan GS ons gerust stellen dat er voldoende budget komt dat alle zaken kunnen worden uitgevoerd of komt er een prioriteitenlijst? Diverse experts zoals professor Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit hebben aangegeven dat regiomarketing van belang is om het gewenste resultaat te bereiken. Welke rol en middelen krijgt onze regiomarketing in de kadernota?

Eerder dit jaar hebben ondernemers, verenigd in de Groninger Toerisme Coöperatie, drie scenario’s geschetst hoe we door middel van toerisme onze welvaart kunnen vergroten. Zij zien kansen voor een banengroei van meer dan 4000 arbeidsplekken. Ze hebben daarom een interessant voorstel gedaan voor een stimuleringsfonds. Hoe denkt Gedeputeerde Staten hierover? Kunnen wij een keuze voor een dergelijke ondersteuning, zoals nu al in Drenthe het geval is, tegemoet zien in de verdere uitwerking?

Tot slot hebben we een vraag over de vaarrecreatie. Waarom wordt deze vorm specifiek benoemd in de notitie? We vragen dit omdat we juist bij de bruggen en terrassen aan het water ook grote groepen fietsers zien die hun bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de sector. Op welke wijze krijgen andere vormen van toerisme zoals fietsen maar ook kamperen op camperplaatsen de aandacht die zij volgens D66 verdienen?

Thema

Cultuur, sport en bewegen

Onze provincie heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur in de stad en het ommeland. Zowel professioneel als in de amateurkunsten. Dit is te danken aan een infrastructuur van professionele aanbieders en cultuurinstellingen én bevlogen en betrokken artistieke inwoners. Ook kennen we inmiddels een cultuur waarin we graag en veel bewegen. En dat pas bij D66. Meer lezen over onze opvattingen over cultuur en sport? Klik dan hieronder!

Lees meer