Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 september 2020

Wijzigingen in de portefeuilleverdeling

Het terugtreden van Carin Tappel als Statenlid heeft een aantal consequenties voor de portefeuilleverdeling van de Statenfractie van D66 Provincie Groningen. Jurgen Elshof neemt het grootste deel van haar portefeuille over, arbeidsmarkt en onderwijs uitgezonderd. Deze twee zaken gaan naar de portefeuille van Peter Gerrits die op zijn beurt landbouw, visserij en natuur overdraagt aan Jurgen Elshof. Zo brengen we landbouw, visserij, natuur, milieu, water en grondbeleid onder bij één woordvoerder. Deze terreinen zijn sterk met elkaar verbonden en zijn daarom beter op hun plaats als ze samen in één portefeuille zitten.

De portefeuilleverdeling is vanaf 7 september 2020 als volgt:

Geert Kamminga

– Fractievoorzitter

– Presidium

– Algemene Beschouwingen

– Bestuurlijke organisatie & herindelingen

– Gaswinning en mijnbouw

– Energie(transitie)

 

Peter Gerrits

– Penningmeester

– Ruimtelijke ordening

– Verkeer & vervoer

– Financiën

– Toezicht gemeentefinanciën

– Samenwerkingsverbanden & deelnemingen

– Nationaal Programma Groningen

– Arbeidsmarkt en onderwijs

 

Jurgen Elshof

– Secretaris

– Natuur, landbouw en visserij

– Milieu, water, bodembeheer en grondbeleid

– Ondernemerschap en innovatie

– Toerisme en recreatie

– Cultuur

– Sport en evenementen

– Leefbaarheid, wonen, welzijn en zorg

– Jongerenparticipatie

– Internationalisering

– Facilitaire zaken