Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 september 2020

Nieuwe toekomst voor Groningen

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Augustus 2020 was de heetste maand ooit gemeten op het noordelijk halfrond. Ook in Groningen merken we dit probleem. Verzilting en verdroging bedreigen het vruchtbare land en de voedselvoorziening. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor de volgende generaties.

Groningen is van oudsher een energieprovincie. In vroegere tijden hout, vanaf de zeventiende eeuw turf, sinds de achttiende eeuw wind en in 1950 begon het winnen van gas. In 2022 komt de winning van gas tot een einde. Hier hebben we ons hard voor ingezet en het is een grote opluchting voor vele Groningers. We beseffen goed dat dit gepaard gaat met economische impact. Duizenden banen gaan verloren: nieuw perspectief voor onze regio is nodig. D66 wil dit perspectief bieden door voorop te lopen in de energietransitie.

Vooroplopen loont

Vooroplopen betekent dat Groningen de provincie moet worden die haar inwoners het beste ondersteunt om die energietransitie te realiseren. D66 wil dat energiecoöperaties in staat gesteld worden voorinvesteringen te doen in zonneparken met tot wel honderd procent lokaal eigendom, naar voorbeeld van Zonnedorpen ’t Zandt. Zo gaat de energierekening van deelnemende Groningers direct omlaag. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe vormen van inspraak en eigendom, zodat draagvlak en bescherming van belangrijke landschappen gerealiseerd worden. Inwoners die zelf niet kunnen investeren in de energietransitie moeten aanspraak kunnen maken op een energiebespaarlening. Een lening die mensen financieel ondersteunt bij het isoleren van hun huis en de opwekking van duurzame energie waardoor de energierekening omlaag gaat.

Waterstof werkt

Vooroplopen betekent dat Groningen de waterstofeconomie verder ontwikkelt. Het grootste windpark ter wereld wordt aangelegd op de Noordzee, door bouwers vanuit de Eemshaven. Door deze windenergie in de Eemshaven om te zetten in waterstof maken we van Groningen het Europese centrum voor waterstof. Zo wordt Groningen een essentiële schakel in de toekomstige energievoorziening. Dit vergroot het aantal banen en de leefbaarheid in Groningen. Onze regio is een inspirerend voorbeeld van samenwerken aan een nieuwe, betere wereld. Wetenschappers, bedrijven en inwoners staan zij aan zij bij ontdekkingen en innovaties om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

Duurzaam vervoer

Tot slot betekent vooroplopen dat Groningers zich duurzamer en gemakkelijker kunnen verplaatsen. Er wordt geïnvesteerd in duurzame laadpunten voor auto en e-bike, in publiek vervoer van deur tot deur en in hubs met slimme overstapmogelijkheden op groen vervoer, combinaties met pakketpost en oplaadmogelijkheden. Over tien jaar ziet ons vervoerssysteem er heel anders uit. Dan zal transport binnen de regio wellicht door autonoom rijdende auto’s plaatsvinden. D66 Eemsdelta wil een proef initiëren in de nieuwe gemeente.

Participeren voor duurzame toekomst

D66 wil op naar een duurzame toekomst. Door in Groningen meer groene energie op te wekken, opslaan en exporteren met grote windparken op zee en een waterstoffabriek. Door uitstoot te verminderen met CO2-neutraal openbaar vervoer en het plaatsen van laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. En door inwoners te stimuleren bij te dragen aan de energietransitie en mee te laten profiteren door een eerlijke verdeling van lusten en lasten bij nieuwe wind- en zonneparken. Iedereen moet kunnen meepraten over de verbetering van het klimaat in het eigen dorp of de wijk.

D66 wil vooroplopen in de energietransitie omdat het ons schone energie, een veilige en toekomstbestendige leefomgeving, en brood op de plank via de energierekening en de werkgelegenheid brengt.

Frank van Niejenhuis is lijsttrekker van D66 in de gemeente Eemsdelta.

Geert Kamminga is fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Groningen.

Dit opiniestuk verscheen op 30 september 2020 in Dagblad van het Noorden. D66 diende op dezelfde dag een motie in bij de Statenvergadering de inrichting van burgerpanels mogelijk te maken om inwonersparticipatie in de energietransitie te vergroten. 

Thema

Energietransitie

Als inwoners van de provincie Groningen beseffen we maar al te goed hoe hard de energietransitie nodig is. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dit besef letterlijk voelbaar. Stoppen met de gaswinning zal banen kosten. Maar de energietransitie levert ook werk op. Plus lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving. Samen maken we van Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland en Noordwest-Europa. Meer lezen over onze opvattingen over de energietransitie? Klik dan hieronder!

Lees meer