Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 oktober 2020

Statencommissie 7 oktober 2020: Een robuust toekomstperspectief en veilig fietsen

Op woensdag 7 oktober vervolgden de Provinciale Staten de commissievergadering van 30 september. Nog twee agendaonderwerpen en de bijbehorende stemmingen stonden op de agenda: het Nationaal Programma Groningen en de uitkomsten van de speciale editie van Praten met de Staten Jongeren over Groningen na corona. De bijdrage van D66 bestond uit het benadrukken van de robuustheid van het toekomstperspectief in het Nationaal Programma Groningen en een motie die aanstuurt op betere fietsveiligheid voor de leerlingen van het Hogeland College.

Een robuust toekomstperspectief in het Nationaal Programma Groningen

In een motie van D66 van 10 juli 2019 is vastgesteld dat er een toekomstperspectief voor heel Groningen moet komen.  Dit naar aanleiding van de twee miljard euro aan extra Rijksmiddelen ter compensatie voor de gaswinningsproblemen, ook wel Nationaal Programma Groningen genoemd. De ambities uit de hiervoor genoemde motie, symbolisch het nummer 66 dragend, hebben een plaats gekregen in het thematische programmaplan van het Nationaal Programma Groningen. Het thematische plan zoals dat nu voorligt is zeer geschikt om lokale en thematische vraagstukken te adresseren. D66 wil dat het NPG een plus moet zijn op bestaand beleid om in 2040 een robuuste, groeiende provincie te zijn. Dit is mogelijk door de NPG-middelen breed in te zetten, en dus ook voor de creatie van nieuw werk in bijvoorbeeld de energietransitie. Woordvoerder Peter Gerrits: “Het NPG moet een positief antwoord mogelijk maken op de vraag of je hier kan gaan wonen, wetende dat je partner een baan kan vinden en je kinderen goede scholing kunnen krijgen?” Met de toezegging dat drie van de nu voorliggende kaders (Onderwijs, Leefomgeving en Gezondheid) in samenwerking met gemeenten nog netjes afgerond zullen worden biedt dit thematische programma ons de kans aan de slag te gaan. Gerrits: “De krimp vraagt om nieuwe Groningers en nieuw werk. Dat kunnen we alleen creëeren met de plus van het NPG. Het bouwt ons ideaalbeeld van Groningen uit tot een robuust toekomstperspectief.”

Maak werk van veilig fietsen naar het Hogeland College

Tijdens de Jongeren over Groningen na corona-editie van Praten met de Staten kwamen een aantal problemen naar voren waar zowel de Provincie als gemeenten een oplossing voor kunnen organiseren. Eén daarvan is de verkeersproblemen waar leerlingen in onder andere Onderdendam, Usquert, Rasquert en Den Andel geconfronteerd worden als ze naar het Hogeland College gaan. Op het moment van bespreking konden we lastig vaststellen of de problemen door de Provincie opgelost konden worden, of dat de gemeenten daar de juiste bestuurslaag voor waren. Wat we in ieder geval kunnen bieden is dat we in gesprek met de leerlingen en de provincieambtenaren kunnen vaststellen in welke samenwerking een oplossing geboden kan worden. Vanuit de Provinciale Staten wil D66 graag dit gesprek aanjagen, specifiek op dit punt van de verkeersveiligheid van fietsers. Daarom diende D66 deze motie in. Deze motie werd later op de middag aangenomen, waardoor de leerlingen in een gesprek duidelijk kunnen maken waar de knelpunten zitten en waardoor de Provincie ze kan ondersteunen bij het verhelpen van deze knelpunten. Zo kan in samenwerking een oplossing gevonden worden.

Thema

Het Noorden blijft aantrekkelijk

Groningen is een fijne provincie voor jongeren om te wonen, leven en werken. In de gehele provincie wonen veel jongeren die er naar school gaan, werken en uitgaan. D66 wil jongeren behouden voor Stad en Ommeland door te investeren in onderwijs, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Meer lezen over onze opvattingen over het behoud van jong talent voor de provincie? Klik dan hieronder!

Lees meer