Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 oktober 2020

Statencommissie 28 oktober 2020: GRAS, gas en Groningen Airport Eelde

Woensdag 28 oktober 2020 vergaderden de Provinciale Staten in een commissievergadering over een drietal onderwerpen.De Groninger Aanpak Stikstof (GrAS), Groningen Airport Eelde en het winningsbesluit voor het gasjaar 2020-2021 werden besproken. In dit artikel leest u de inbreng van D66 in deze commissievergadering.

In Groningen is het gras groener

D66 heeft waardering voor de Groninger Aanpak Stikstof (GrAS). Statenlid Jurgen Elshof: “Meestal is het GrAS aan de overkant groener, maar in dit geval hebben we veel waardering voor onze GrAS. De stikstofuitstoot moet omlaag. Deze reductie is mogelijk via de GrAS. We moeten omschakelen naar duurzame, biologische, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. Daarin liggen de mogelijkheden verbetering te realiseren. Landbouwondernemers krijgen daar een duurzamer en toekomstbestendig businessmodel van.” D66 wil verbetering van de natuurwaarden in onze provincie, zekerheid voor de landbouwsector en ontwikkeling van onze economie in alle sectoren. Deze GrAS is daarin een grote stap. Elshof: “Een stap voorwaarts uit een impasse die al veel te lang duurt. Met deze GrAS liggen er mogelijkheden voor extra werkgelegenheid, die zeer welkom is in deze economisch onzekere tijd.”

De GrAS biedt de landbouwsector meer zekerheid dan eerdere systemen. Samen met de omschakeling naar duurzame landbouw krijgt de landbouwsector nu de mogelijkheid tot flexibele en toekomstbestendige business modellen. De stikstofreductie die daardoor tot stand komt is een belangrijke inspanning voor de verbetering van de natuurwaarden in onze provincie. Elshof: “We kijken breder dan Lieftinghsbroek. Ook andere kwetsbare natuur wordt door de stikstofdeken beïnvloedt.” D66 wil daarom zo snel mogelijk met deze GrAS aan de slag.

Gaswinning naar nul weer dichterbij

D66 steunt de brief van de regio aan de regering. Ook steunt D66 de keuze om niet in beroep te gaan. Deze ene brief zal niet de oplossing zijn van alle gaswinningsproblemen, maar het is een onderdeel van het hele palet aan acties die we ondernemen richting het Rijk. Fractievoorzitter Geert Kamminga vroeg specifiek aandacht voor het ingestelde onderzoek naar de opslag van gas in Grijpskerk. Gemeenten en omwonenden zijn niet goed meegenomen in dat onderzoekstraject. D66 vindt dat omwonenden vanaf het begin geïnformeerd moeten worden over deze ondergrondgerelateerde trajecten. Kamminga vroeg en kreeg daarom de toezegging van het College dat zij zich hard gaat maken voor de correcte informering van omwonenden.

Groningen Airport Eelde voor militair gebruik?

Het onderwerp werd geagendeerd op verzoek van de Partij voor de Dieren, die vragen had over militair gebruik van Groningen Airport Eelde. D66 was, bij monde van woordvoerder Peter Gerrits, enkel benieuwd wat de gevolgen zijn voor windparken op zee als het militair verkeer rondom Groningen Airport Eelde toeneemt. Hierover kunnen we pas oordelen als er een algehele oriëntatie plaatsgevonden heeft over de toekomst van Groningen Airport Eelde. D66 kijkt tot slot uit naar de bespreking van de algehele toekomst van Groningen Airport Eelde op het moment dat er meer zicht is op de huidige situatie en mogelijke toekomstscenario’s.

Thema

Energietransitie

Als inwoners van de provincie Groningen beseffen we maar al te goed hoe hard de energietransitie nodig is. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dit besef letterlijk voelbaar. Stoppen met de gaswinning zal banen kosten. Maar de energietransitie levert ook werk op. Plus lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving. Samen maken we van Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland en Noordwest-Europa. Meer lezen over onze opvattingen over de energietransitie? Klik dan hieronder!

Lees meer