Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Voor een veilige leeromgeving

Afgelopen maandag, 9 november 2020, sprak de Tweede Kamer over Nederlandse scholen die ouders bij de inschrijving van hun kinderen vragen om te verklaren dat zij homoseksualiteit afwijzen. Anno 2020 is dit voor D66 onacceptabel.Nog schokkender dan de opstelling van deze scholen is dat minister van Onderwijs Arie Slob deze handelswijze van scholen in eerste instantie verdedigde. Deze scholen kunnen geen veilige leeromgeving bieden aan leerlingen die een geaardheid hebben die door de school, hun ouders en door de families van hun medescholieren wordt afgewezen. De Statenfractie van D66 spreekt zich uit tegen deze vorm van discriminatie op basis van geaardheid en wil weten van het College van Gedeputeerde Staten hoe het hiermee in het Groningse onderwijs gesteld is. Daarom heeft Statenlid Jurgen Elshof schriftelijke vragen gesteld.

Voor een veilige leeromgeving

De Statenfractie van D66 vindt dat ieder kind een veilige schoolomgeving moet hebben. Scholen mogen absoluut geen onderscheid maken op basis van gender of geaardheid. Daarnaast zouden zij ouders niet mogen aanzetten tot de afwijzing van de geaardheid van hun kinderen. De Provincie Groningen heeft een belangrijke taak bij de ondersteuning van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIi’ers. Daarom heeft de Provincie LHBTi geagendeerd in het overleg van burgemeesters, die verantwoordelijk zijn voor veiligheid. Ook heeft de Provincie Groningen de organisatie van de ondertekening van een Regenboogconvenant voor Groningse gemeenten verzorgd in 2018.

Tegen discriminatie in het Groningse onderwijs

De inspanningen van de Provincie Groningen zijn lovenswaardig. D66 maakt zich zorgen of de uitlatingen van minister Slob, al heeft hij ze inmiddels teruggenomen, gevolgen heeft voor het onderwijs in Groningen. Daarom heeft de Statenfractie de volgende vragen gesteld:

  • Op welke wijze wil het college de mogelijke negatieve gevolgen die nu optreden voorkomen of opvangen?
  • Verwacht het College door de handelwijze een verhoging van het aantal meldingen bij Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG), en zo ja, op welke wijze kan dit nog worden omgebogen?
  • Deelt het college onze opvatting dat alle scholen in de provincie Groningen de basisbeginselen van vrijheid en gelijkheid in onze samenleving zouden moeten onderschrijven, en dat er daarom op geen enkele school ruimte kan zijn voor het afwijzen van seksuele diversiteit? Zo nee, waarom niet?
  • Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de provincie op vele vlakken. Indien er scholen zijn die seksuele diversiteit op enige wijze afwijzen of niet heteroseksuele leerlingen als ongelijkwaardig zien, welke invloed heeft dit dan op hoe het College met deze samenwerkingspartners omgaat?

Over enkele weken wordt de beantwoording van Gedeputeerde Tjeerd van Dekken verwacht.