Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Maiden speech van Jurgen Elshof over stikstof, natuurontwikkeling en duurzame landbouw

Jurgen Elshof loopt al bijna twee jaar mee als fractievertegenwoordiger, maar vandaag was eindelijk zijn maiden speech als Statenlid. De fractie feliciteert Jurgen met deze stap en verwacht veel goeds van hem in de toekomst. De Statenvergadering waar deze maiden speech onderdeel van was ging voornamelijk over een reeds veelbesproken onderwerp: stikstof. D66 staat voor bestendige natuurontwikkeling en ruimte voor boeren, bouw en industrie om zich duurzaam verder te ontwikkelen. Hieronder is de maiden speech van Jurgen daarover terug te lezen.

Het Gronings gras is groener

Voorzitter,

Zes en een half uur, voorzitter, hebben we in de commissie gesproken over de Groninger Aanpak Stikstof. Ook vandaag zullen we enige tijd debatteren over dit onderwerp. Logisch, want het is een belangrijk en ingewikkeld onderwerp waar veel belangen samenkomen. Sommige partijen in dit huis hebben drie weken terug letterlijk geantwoord dat zij het belang van de ene Groninger boven die van de ander stellen. Persoonlijk schrik ik daar van omdat ik zoveel mogelijk de belangen van alle Groningers afweeg en vertegenwoordig. Dat past mij beter en daarom pas ik bij D66. In de commissie is door de partijen die geen landelijke vertegenwoordiging hebben, gevraagd dat we contact opnemen met onze Tweede Kamerleden. Ik kan hen geruststellen dat D66 structureel en intensief contact heeft om duurzaam en robuust uit deze stikstofimpasse te komen. Met een systeem dat wel houdbaar is. Maar ondanks dat ik met plezier zaterdagpostbesteller ben geweest is dit voor mij niet voldoende om enkel doorgeefluik te zijn. Zoals meerderen van u in Provinciale Staten is het ook mijn wens dat het College ook met initiatieven komt en niet op haar handen blijft zitten en dat doen ze met GRAS.

Wij zijn van mening dat we in Groningen de aanpak van stikstof niet nog eens maanden of jaren moeten uitstellen. Met GRAS kunnen we nu een duidelijke stap vooruit zetten. Wij erkennen de zorgen met name vanuit de landbouw. Deze moeten zo snel als mogelijk gedurende het proces worden weggenomen.  GRAS schept duidelijkheid en kan met hulp van de middelen van het Rijk piekbelasters transformeren naar meer natuurinclusieve, biologische of kringlooplandbouw. We gunnen de landbouw meer ondernemersvrijheid en minder afhankelijkheid van banken, veevoederfabrikanten en allerlei externe adviseurs. Door minder te pieken op gebruik van grond, dieren en voer van elders, is het mogelijk een business te drijven zonder snel tegen allerlei grenzen aan te lopen.

De gedeputeerde geeft aan zijn mannetje te staan in Den Haag, bij het IPO en richting MOB. Met zijn affiniteit voor de landbouw kunnen we daar best wel een voorstelling bij maken. We vragen hem wel om ons, PS, zoveel en snel als mogelijk te informeren zodat het onbehagelijke gevoel van een black box of vogelvrij zijn kan worden weggenomen. De antwoorden op onze technische vragen en tijdens de sectortafels geven geruststelling maar omdat afhankelijk zijn van onder andere een minister, IPO, RVO en een nieuw stikstofsysteem houden ook wij de vinger aan de pols, of zo u wilt, de hand aan de kraan.

Voor ons is het gras in Friesland, Drenthe of over de grens in Duitsland niet groener. Geef geef ons dit stukje GRAS. We kijken uit naar 1.300 nieuwe banen in en om de Eemshaven en bij Delfzijl. Banen die we goed kunnen gebruiken. En met slechts 1 mol kunnen ze daar verder.  Laten we ook in Groningen leren en innoveren om zoveel mogelijk emissieloos te bouwen. Met deze kennis versterken we onze kennis- en concurrentiepositie. En uiteraard kijken wij uit naar de versterking van de natuur, rond Lieftinghsbroek maar in de rest van de provincie omdat de stikstofdeken die in zijn geheel drukt op onze omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk dat latente stikstof ruimte zo min mogelijk daadwerkelijk wordt gebruikt. Dat schiet niet op, er moet stikstof uit het systeem.  Kortom, laten we deze stap zetten en ons allen de kans geven om met het systeem te gaan werken.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer