Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 november 2020

Bijdrage uit Europese fondsen geeft het Noorden energie

De drie Noordelijke provincies krijgen gezamenlijk 438 miljoen euro uit het Just Transition Fund (JTF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Een groot deel van dit bedrag is bedoeld voor het behoud van werkgelegenheid in de overgang van fossiele naar duurzame energieopwekking. Als Provinciale Statenfractie van D66 zijn wij blij dat met dit Europese geld een belangrijke stap gezet kan worden in de Groningse energietransitie en het creëren van de nieuwe banen die hiermee gepaard gaan.

Door de bijdrage uit het JTF kan Groningen zich nadrukkelijker positioneren als koploper op het gebied van duurzame energie in Nederland. Dit biedt veel kansen om de werkgelegenheid in de provincie te behouden en versterken. Inwoners die door de beëindiging van de gaswinning hun baan dreigen te verliezen, zijn bijvoorbeeld hard nodig voor de verdere ontwikkeling van de groene waterstofeconomie. Er wordt daarmee niet alleen geïnvesteerd in de energietransitie, maar ook in de Groninger arbeidsmarkt en economie. Statenlid en aankomend fractievoorzitter Peter Gerrits: ‘’Groningers willen een nieuw perspectief voor de toekomst. De transitie naar groene energieproductie pakken we met beide handen aan. We krijgen met deze steun écht de kans om hier een succes van te maken.’’

Wij willen het College van Gedeputeerde Staten en de Tweede Kamerfractie van D66 bedanken voor de inzet die zij hebben gepleegd om deze substantiële bijdrage uit de fondsen voor het Noorden mogelijk te maken. Nu is het tijd om hiermee aan de slag te gaan en de duurzame ambities van Groningen te verwezenlijken.

Thema

Energietransitie

Als inwoners van de provincie Groningen beseffen we maar al te goed hoe hard de energietransitie nodig is. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dit besef letterlijk voelbaar. Stoppen met de gaswinning zal banen kosten. Maar de energietransitie levert ook werk op. Plus lokale inkomsten en een gezonde leefomgeving. Samen maken we van Groningen dé duurzame energieprovincie van Nederland en Noordwest-Europa. Meer lezen over onze opvattingen over de energietransitie? Klik dan hieronder!

Lees meer