Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 december 2020

Statencommissie 9 december 2020: Perspectief voor de cultuursector in een lastige tijd

In de Statencommissie van 9 december stonden onder meer de financiële verordening en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 op de agenda. Lees hier welke inbreng D66 op deze onderwerpen had. 

Aandacht voor de provinciale financiën

In het eerste deel van de vergadering zijn meerdere financiële stukken aan bod gekomen, waaronder de accountantscontrole van de Jaarrekening 2020. D66 vindt het goed dat hierbij extra aandacht wordt besteed aan de financiële gevolgen van de coronacrisis. Bij de bespreking van de financiële verordening gaf woordvoerder Peter Gerrits aan dat het belangrijk is in de gaten te houden hoe de wijziging van de subsidieverantwoording voor met name kleinere organisaties en stichtingen in de praktijk uitpakt.

Samenwerking belangrijk voor cultuur in Stad en Ommeland

D66 is blij dat de provincie inzet op het bereikbaar maken en houden van cultuur voor alle inwoners. Zeker nu is het van groot belang perspectief te bieden aan een sector die hard getroffen wordt door de coronamaatregelen. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’Het is goed dat het College niet alleen een stevige culturele basis wil creëren, maar ook de gevolgen van de coronacrisis heeft meegenomen in haar afwegingen. We vinden het positief dat daarbij wordt ingezet op een structurele samenwerking met alle Groningse gemeenten en met de andere Noordelijke provincies door middel van het cultuurprogramma We The North’’.

Wel willen we oog houden voor met name de kleinere instellingen. Elshof: ‘’Het is voor hen niet altijd duidelijk op welke subsidies zij recht hebben en hoe zij hulp kunnen krijgen bij het aanvragen hiervan. Ook het implementeren van de codes met betrekking tot de professionaliteit van de cultuursector vormt voor de kleinere instellingen een grote uitdaging.’’ De zogenaamde Cultuurpijlers, zoals het Groninger Museum en het Noord Nederlands Orkest, kunnen hierin naar de mening van onze fractie een belangrijke ondersteunende rol spelen. Daarom heeft D66 het voorstel gedaan over één tot twee jaar met deze instellingen in gesprek te gaan om te kijken hoe de samenwerking binnen de provincie verloopt en wat daarin eventueel kan worden verbeterd.

Oorspronkelijk stond ook de bespreking van de vorige maand gepresenteerde afspraken rondom de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied op de agenda. Besloten is echter dit door te schuiven naar komende maand.  

Thema

Cultuur, sport en bewegen

Onze provincie heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur in de stad en het ommeland. Zowel professioneel als in de amateurkunsten. Dit is te danken aan een infrastructuur van professionele aanbieders en cultuurinstellingen én bevlogen en betrokken artistieke inwoners. Ook kennen we inmiddels een cultuur waarin we graag en veel bewegen. En dat pas bij D66. Meer lezen over onze opvattingen over cultuur en sport? Klik dan hieronder!

Lees meer