Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 december 2020

Zorgen over bereikbaarheid van de coronavaccinaties

Terwijl de eerste vaccins tegen het coronavirus in Nederland op 8 januari worden toegediend, is Groningen pas tien dagen later aan de beurt. D66 maakt zich daarom zorgen over de veiligheid en gezondheid van Groningers, zeker nu de ziekenhuizen vollopen en de besmettingscijfers onverminderd hoog blijven. Het is naar de mening van onze fractie belangrijk goed voorbereid te zijn als de eerste vaccins straks beschikbaar komen. Hierover hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Met name de bereikbaarheid van vaccinatielocaties moet wat D66 betreft een belangrijk punt van aandacht zijn. In de beginfase van het vaccinatieprogramma is er in de gehele provincie slechts één centrale ‘priklocatie’, namelijk in MartiniPlaza. Volgens Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden kan dit tot problemen gaan leiden: ‘’Zeker voor ouderen en kwetsbaren is het risicovol om naar deze locatie af te reizen, maar ook voor inwoners van buiten de stad Groningen kan de afstand een belemmering vormen. Dit terwijl het gezien de huidige zorgwekkende situatie belangrijk is om snel stappen te zetten met de vaccinatie.’’ We hebben daarom aan het College gevraagd of er concrete plannen zijn voor meer vaccinatielocaties in de provincie en of het mogelijk is om naar deze locaties extra treinen en bussen in te zetten.

Aangezien het voor het succes van de vaccinatie cruciaal is dat een groot deel van de inwoners zich laat inenten, moet er betrouwbare en duidelijke informatie beschikbaar zijn voor alle Groningers. Huisartsen kunnen in de informatievoorziening een belangrijke rol spelen, maar hieraan is op bepaalde plekken in de provincie juist een tekort. Benjamins-van Oudheusden: ‘’Het is belangrijk dat alle Groningers kunnen rekenen op goede en betrouwbare informatie, ook wanneer dit mogelijk niet altijd via de huisarts kan. Zeker laaggeletterden verdienen daarbij extra aandacht.’’ We willen tot slot daarom van het college weten in hoeverre het huisartsentekort de voortgang van het vaccinatieprogramma in Groningen kan beïnvloeden.

De reactie van verantwoordelijk gedeputeerde Tjeerd van Dekken wordt binnen enkele weken verwacht.