Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 maart 2021

Motie biologische land- en tuinbouw aangenomen op D66-congres

Afgelopen zaterdag is een motie van ons Statenlid Jurgen Elshof aangenomen op het landelijke D66-congres. In deze motie wordt opgeroepen biologische land- en tuinbouw rondom Natura 2000-gebieden te behouden en stimuleren.

De biologische landbouw is een vorm van landbouw gericht op een sluitende kringloop van stoffen. Daarbij is de stikstofuitstoot beduidend lager dan in traditionele landbouwbedrijven en wordt rekening gehouden met natuur en biodiversiteit. Ook gebruiken biologische boeren minder bestrijdingsmiddelen, wat voordelig is voor de omliggende natuurgebieden.

Als gevolg van de stikstofcrisis worden maatregelen genomen om de stikstofuitstoot van boeren rondom natuurgebieden te verminderen. Wat D66 betreft mogen algemene maatregelen op dit gebied echter niet ten koste gaan van duurzame en biologische vormen van landbouw. Biologische boeren kunnen juist een bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofcrisis en moeten daarom behouden en gestimuleerd worden. Met het aannemen van deze motie wordt dit standpunt extra kracht bijgezet.

Lees de hele tekst van de motie hier.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer