Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 maart 2021

Statencommissie 3 maart 2021: De ‘sprankeling’ van TopDutch

Op woensdag 3 maart hebben Provinciale Staten de commissievergadering van twee weken eerder vervolgd. Er is onder meer gesproken over de evaluatie van de TopDutch-campagne en een onderzoek naar het provinciale toerismebeleid. Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66.

Belang van economische branding heeft zich bewezen

Iedereen kent ze wel: de groene zonnebrillen. Onderdeel van de TopDutch-campagne met als doel elektrische autofabrikant Tesla naar Noord-Nederland te halen, en breder, meer internationale bedrijven naar de regio te trekken. In de Statencommissie is de evaluatie van de campagne over de periode 2018 tot 2020 besproken. ”Het belang van economische regio branding heeft zich bewezen doordat wij op de laatste shortlist van Tesla terecht zijn gekomen,” stelt woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden. ”Wij hopen dan ook dat de campagne in de toekomst haar lef, ondernemerschap en ‘sprankeling’ behoudt.” Daarom heeft D66 opgeroepen de verbinding met ondernemers en de markt te blijven zoeken. Wij hopen hierover op korte termijn meer te horen aan de hand van het onderzoek naar de verdere toekomstige uitwerking van de campagne. ‘’D66 denkt en handelt internationaal. We kijken graag door een groene bril met trots naar Groningen en Noord-Nederland en zien daarom met vertrouwen het vervolg van TopDutch tegemoet,’’ besluit Paula haar woordvoering.

Verbeter de aantrekkelijkheid van Groningen voor toeristen

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het provinciale marketingbeleid rondom toerisme. Hieruit komt naar voren dat met name de samenwerking en monitoring nog niet optimaal zijn. Wij vinden het als D66 van belang de samenwerking tussen overheden en organisaties als Marketing Groningen te verbeteren. In het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie, dat volgt op de vorige maand besproken visie, wordt nader uitgewerkt hoe de effecten van het toerismebeleid worden gemeten.

Naast bovenstaande onderwerpen is in deze Statencommissie ook gesproken over het proces in de Staten rondom grote (infrastructurele) projecten, het Meerjarenprogramma Interprovinciaal Overleg en een wijziging van de omgevingsvergunning voor ESD-SIC. 

Thema

Economie & arbeidsmarkt

De Groningse economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid stijgt. Met name IT-bedrijven trekken jonge, hoogopgeleide werknemers aan. Ook sectoren de energie, de bouw, het openbaar bestuur en de zorg- en welzijn hebben vakmensen nodig. Studenten hoeven na het afstuderen niet steeds minder hun heil elders te zoeken voor een baan met perspectief. Meer lezen over onze opvattingen over economie en arbeidsmarkt? Klik dan hieronder!

Lees meer