Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 maart 2021

TK2021: Betrek Groningers bij beleid en besluitvorming

Alle Groningers moeten invloed hebben op de dingen die hen direct raken. Inwoners zelf weten vaak immers het beste wat nodig is voor hun omgeving. D66 wil daarom participatie en besluitvorming op jouw niveau organiseren.

We betrekken inwoners meer bij het bestuur door lokaal en regionaal bindende correctieve referenda mogelijk te maken en een gekozen burgemeester in te voeren. Daarnaast geven we ruimte aan vernieuwende initiatieven als het in Groningen gelanceerde ‘omgekeerde Right to Challenge’, waarbij de gemeente inwoners actief uitdaagt zelf taken (beter) uit te voeren. Met Toukomst hebben we gezien tot welke creatieve ideeën dit kan leiden.

Een snelle aanpak van de klimaatcrisis is hard nodig, maar leidt ook tot zorgen over de natuur en het landschap. Energie- en dorpscoöperaties hebben hier het beste zicht op. Daarom steunen we deze coöperaties, bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden voor de realisatie van dorpsmolens. Én willen we dat minimaal vijftig procent van de wind- en zonneparken in lokaal eigendom is. Zo gaan Groningers zélf van de energietransitie profiteren.

Thema

Verbindend & democratisch bestuur

Wij willen dat de provincie zo vroegtijdig mogelijk met inwoners in gesprek gaat over beleid, plannen en keuzes. Wij staan voor een provincie die helder geformuleerde ambities omzet in concreet, controleerbaar beleid. De provincie als verbinding tussen gemeenten en met Den Haag en Europa. Ook zien wij graag dat de provincie nog nadrukkelijker de verbinding zoekt met gemeenten, wijken, buurtschappen, dorpen, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Meer lezen over onze opvattingen over openbaar bestuur? Klik dan hieronder!

Lees meer