Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 maart 2021

Statenvergadering 10 maart 2021: D66 maakt zich hard voor een trein naar Zernike

Op woensdag 8 maart stond een Statenvergadering op de agenda in de Provinciale Staten. We hebben onder meer gesproken over de OV-verbinding naar Zernike, de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de mogelijke opslag van kernafval vlak over de grens in Duitsland. Aan het eind van de middag is vervolgens gestemd over de ingediende moties.

Met de trein naar Zernike Campus

Net als in de commissievergadering hebben wij ook in deze Statenvergadering gepleit voor een treinverbinding naar Zernike. Op deze manier kunnen we de bereikbaarheid voor de toenemende aantallen studenten snel verbeteren. Uit het onderzoek dat de provincie hiernaar heeft gedaan blijkt dat de variant via station Groningen Noord en Selwerderhof eigenlijk de enige realistische optie is. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Dit is bovendien ook een kansrijke optie: met een relatief kleine uitbreiding van de spoorinfrastructuur kunnen straks veel reizigers van en naar Zernike worden vervoerd. Zeker nu er binnenkort doorrijmogelijkheden zijn voor treinen vanaf het Hoofdstation.’’

Het onderzoek laat echter ook zien dat met deze variant de reistijd voor reizigers uit de richting Sauwerd niet verbetert. Daarom hebben wij een motie van de ChristenUnie gesteund die oproept onderzoek te doen naar varianten waardoor ook voor Noord-Groningers de trein tot reistijdwinst leidt.

Oog voor de financiën van Groninger gemeenten

Begin februari heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe verdeling van het gemeentefonds gepresenteerd. Met dit fonds ondersteunt het Rijk gemeenten bij het uitvoeren van hun taken. Door de nieuwe verdeling gaan echter liefst negen van de tien Groninger gemeenten erop achteruit. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Wij willen structureel meer aandacht voor de optelsom van opgaven waar met name de Groninger gemeenten voor staan. Daar moeten we ons hard voor blijven maken.’’ D66 heeft dan ook de motie van Groninger Belang gesteund waarin het College wordt opgeroepen haar afkeuring uit te spreken over de huidige herverdeling van het fonds.

Trek een grens bij opslag van kernafval

In januari werd bekend dat Duitsland mogelijk van plan is kernafval op te slaan in ondergrondse zoutkoepels in de grensstreek. Drie gemeenten vlakbij Ter Apel en Bourtange zijn hiervoor in beeld. Op verzoek van de Partij van de Arbeid hebben we hier in de Staten ons oordeel over uitgesproken. ‘’De wijze waarop Duitsland dit nu aanpakt vinden wij niet goed. Bovendien brengt het opslaan van hoogradioactief kernafval veel risico’s met zich mee,’’ aldus woordvoerder Jurgen Elshof. De motie van de PvdA met de oproep aan het College de opslag van kernafval in de grensregio tegen te gaan is dan ook mede-ingediend door onze fractie.

Alle ingediende moties en de uitslagen van de stemmingen zijn te vinden via deze link.

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer